Czumów

ЧОМІВ (pol. Czumów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. zamieszkiwało ją 437 Ukraińców, 36 Polaków [APL, GDL, zespół 498, sygn. 139, k. 362].

HISTORIA

Po raz pierwszy Czumów został wymieniony w dokumentach w 1400 roku [Niedźwiedź 2003, 92].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2021 roku.

CERKWISKO

Upamiętnienie i miejsce po cerkwi Przemienienia Pańskiego, zniszczonej przez władze RP i Kościół 30 czerwca 1938 roku. Pierwsza wzmianka o cerkwi czumowskiej datowana jest na 1733 rok [Słobodian 2005, 453].

CMENTARZ

Na cmentarzu zachowały się nagrobki charakterystyczne dla stylistyki sepulklarnej prawosławia Cesarstwa Rosyjskiego. Do dziedzictwa ukraińskiego należą pochówki i nazwiska zmarłych.

Na nagrobkach nie ma napisów w języku ukraińskim. Ukraińcy pomimo przewagi liczebnej nie zdołali utworzyć na Chełmszczyźnie w XIX–XX wieku własnych organizacji gwarantujących m.in. wpływ na pisownię w sferze publicznej. Zatem ich nazwiska zapisywano w języku instytucji dominujących: rosyjską cyrylicą lub łacinką polską.

Niżej odczytane nazwiska cyrylickie w pisowni pierwotnie rosyjskiej, które podano w wersji ukraińskiej i polskiej: Калита/Kalita, Михальчук/Michalczuk, Дяківський/Diakiwski, Напихачка/Napychaczka, Матюк/Matiuk.

BIBLIOGRAFIA