Rajskie*

РАЙСЬКЕ (pol. Rajskie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1280 mieszkańców: 1170 Ukraińców, 60 Polaków, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 98 obywateli RP narodowości ukraińskiej. Według dokumentów z akcji Wisła” wsi miał nie pozostać nikt, jednak rejestrują one osobno przysiółek Sakowczyk, podając 46 osób, zatem można przyjąć, że dotyczy to całości Rajskiego [Akcja „Wisła” 2013, 1040].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [dane w uzupełnieniu].

CERKIEW

KAPLICZKI

Kapliczki w dawnym przysiółku Sakowczyk. Foto z 2020 roku.

KRZYŻE

Pozostałości krzyża przydrożnego w Sakowczyku, foto z 2020 roku

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA