Dołżyca*

ДОВЖИЦЯ (pol. Dołżyca) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 450 mieszkańców: 440 Ukraińców, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Część mieszkańców wsi została deportowana do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946. Nie są znane dane o skutkach deportacji przez Wojsko Polskie w 1947 r. w czasie akcji „Wisła”.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Dołżycy

[…] 10 lutego 1946 r. o godzinie 4. rano 80 żołnierzy WP napadło na wieś Dołżycę w powiecie Lesko i zaczęło rabunek. U jednego gospodarza znaleźli karabin, za co zabili go wraz z synem. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3. 1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 65. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Dołżycy

[…] 12 lutego 1946 r. WP zastrzeliło jednego wieśniaka w Dołżycy. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 66. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Świątynia p.w. św. Mikołaja, drewniana, filialna; rok budowy nieznany, gdy spłonęła w 1907 roku wybudowano nową.

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA