Dołżyca*

ДОВЖИЦЯ (pol. Dołżyca) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 450 mieszkańców: 440 Ukraińców, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Część mieszkańców wsi została deportowana do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946. Nie są znane dane o skutkach deportacji przez Wojsko Polskie w 1947 r. w czasie akcji „Wisła”.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Dołżycy

[…] 10 lutego 1946 r. o godzinie 4. rano 80 żołnierzy WP napadło na wieś Dołżycę w powiecie Lesko i zaczęło rabunek. U jednego gospodarza znaleźli karabin, za co zabili go wraz z synem. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3. 1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 65. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Dołżycy

[…] 12 lutego 1946 r. WP zastrzeliło jednego wieśniaka w Dołżycy. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 66. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Świątynia p.w. św. Mikołaja, drewniana, filialna; rok budowy nieznany, gdy spłonęła w 1907 roku wybudowano nową.

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA