Wyżłów

ВИЖЛІВ (pol. Wyżłów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1939 r. liczyła 370 mieszkańców: 330  Ukraińców, 35 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Polaków [Kubijowycz 1983, 82].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 92 obywateli RP narodowości ukraińskiej; pozostały 34 mieszkańców [Akcja „Wisła” 2013, 1025].

Parafia

Księża greckokatoliccy sprawujący posługę w Dłużniowie: a) ks. Mychajło Lewyćkyj (ur. 1790-zm. po 1877) – proboszcz w 1828; b) ks. Matej Bachnyćkyj (ur. 1793-zm. 1853 Dłużniów) – proboszcz od 1830-1853; tu zmarł; c) ks. Petro Jaremkewycz (ur. 1823-zm. 11.02.1897 Wierzbica) – administrator od 1853-1854; d) ks. Teodor Łysiak (ur. 1817-zm. 30.04.1900 Dłużniów) – proboszcz od 1854-1900; tu zmarł; e) ks. Josyf Wynnyćkyj (ur. 1866-zm. ?) – administrator od 1900-1901; f) ks. Wasył Fartuch (ur. 1867-zm. ?) – proboszcz od 1901-1920; g) ks. Kłym Medyćkyj (ur. 1883-zm. ? Dłużniów) – proboszcz od 1921-1939 (jego żoną była Zofia z domu Dawydowycz) [wg Katarzyny Kullman].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2010 roku.

CERKIEW

Świątynia (w szematyzmie z 1930 roku traktowana jako kaplica) pod wezwaniem Przeniesienia relikwii św. Mikołaja, zbudowana w 1910 roku [Szematyzm 1930, 220].

DZWONNICA

KRZYŻ upamiętniający

Krzyż wiejski z okazji zniesienia pańszczyzny w 1848 roku przez Imperium Habsburgów.

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA