Matiaszówka

МАТЯШІВКА (pol. Matiaszówka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 367 Ukraińców, 80 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 123].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 275 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1016].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

KAPLICZKA