Wywiady

Jewhen Stachiw w okresie II wojny światowej był jednym z działaczy wyższego szczebla OUN frakcji banderowskiej. Działalność konspiracyjną prowadził jednak już wcześniej. Sytuacji Ukraińców w II Rzeczpospolitej w latach 30. XX w. poświęcona jest publikowana niżej rozmowa wspomnieniowa Ukraińcy w II Rzeczpospolitej byli przeznaczeni przez Polaków na wyniszczenie. Miała ona miejsce w Przemyślu latem 2008 r. Opis pliku: 13 stron, język ukraiński, PDF; pierwodruk w: „Nasze Słowo”, 2008, nr 48-51.

Delegacja w Liskach

Wywiad z Jewhenem Stachiwem