Polany

ПОЛЯНИ (pol. Polany) – do wieś ukraińska na Łemkowszczyźnie, w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. zamieszkiwało w niej 1290 osób: 1225 Ukraińców, 60 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 40].

HISTORIA
WIEK XV
Wieś mogła istnieć jeszcze w czasach staroukraińskiego Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. W źródłach historycznych po raz pierwszy odnotowana w 1419 r., wraz z lokacją wsi przez króla Władysława Jagiełłę. Wieś lokowana została na prawie wołoskim.
WIEK XX
Podczas deportacji do Ukraińskiej SRR polańscy Ukraińcy byli wyganiani w kilku etapach. Pierwszy transport wyruszył ze stacji w Sanoku 14 grudnia 1945 r.; drugi transport odjechał w kwietniu 1946 r.; we wrześniu 1946 r. wyjechało 68 rodzin [Pisuliński, 215, 284, 395]. Według danych zawartych w raporcie informacyjnym z rajdu UPA 28.10-10.12.1945 r. z Polan do końca 1945 r. administracja polska zmusiła do porzucenia wsi rodzinnej 167 rodzin, pozostać miało 25 [Pisuliński, 396].
Dnia 25 maja 1947 r. oddział Wojska Polskiego deportował na ziemie zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej 40 obywateli polskich narodowości ukraińskiej, będących dotychczas mieszkańcami wsi [Akcja „Wisła” 2012, 1038].

BIBLIOGRAFIA
Wołodymyr Ardan, Moji ridni Polany. Sztrychy do istroiji seła, Lwiw 2011, 140 ss.

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2012 r.

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem św. Jana Teologa, murowana, zbudowana w 1914 r. Inicjatorem budowy, a także jej menadzerem był ks. Mykoła Fełenczak [Szematyzm 1936, 69-70].


KAPLICZKI
Kapliczka z 1868 r., na nieistniejącym przysiółku Dobańce
[do uzupełnienia: kapliczka na przysiółku Ostryszne]

KRZYŻE
Krzyż przydrożny, po prawej stronie drogi na Krempną, przed mostem; krzyż przydrożny za dawnym cmentarzem parafialnym, po prawej stronie nowej drogi wjazdowej z Mszany.
[do uzupełnienia: krzyż „koło Iwana Połcha”]

CMENTARZ przycerkiewny

Greckokatolicki CMENTARZ parafialny

Nowy CMENTARZ parafialny

Dawna ZABUDOWA

Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsiPOLANYna Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ПОЛЯНИ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.