Muszynka

МУШИНКА (pol. Muszynka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 760 mieszkańców: 750 Ukraińców, 10 Polaków [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
Wojsko Polskie w lipcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Muszynki 274 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1013].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2016 r.

CERKIEW

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA