Lętownia

ЛУТІВНЯ (pol. Łętownia) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 390 mieszkańców, w tym 140 Ukraińców, 245 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 56]. W 1880 r. ilość Ukraińców była większa i wynosiła 111 osób na 217-osobową populację wiejską [Kubijowycz, 121].

HISTORIA
[w opracowaniu]
CMENTARZ


Fotografie z 2003 r.