Besko

БОСЬКО (pol. Besko) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało w niej 3200 osób. Pośród nich 1650 było narodowości ukraińskiej, 1550 polskiej [Kubijowicz, 74].

HISTORIA
Prawie wszyscy mieszkańcy Beska narodowości ukraińskiej w 1945 r., zagrożeni utratą życia i majątku w następstwie działań grup rabunkowych spośród ludności rzymskokatolickiej i administracji państwowej, zmuszeni zostali do ucieczki do Ukraińskiej SRR. Akcja „Wisła” w tej miejscowości nie miała miejsca, ponieważ we wsi pozostały tylko rodziny mieszane lub te, które przyjęły rzymski katolicyzm i narodowość polską.
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO

PROBOSTWO

CMENTARZ
Fotografie z 2005 r.

Elementy wystroju wewnętrznego dawnej cerkwi
Uciekając do USRR Ukraińcy z Beska zdołali zabrać z sobą niektóre elementy wystroju cerkiewnego oraz wyposażenia. Zostały one potem wykorzystane w cerkwi greckokatolickiej we wsi Raliwka (ukr. Ралівка) w rejonie samborskim w obwodzie lwowskim Ukrainy.

Odwiedziny wsi rodzinnej przez dawnych mieszkańców i ich potomków z Ukrainy – 20 września 2009 r.