Sanok-Dąbrówka Ruska

ДУБРІВКА РУСЬКА (pol. Dąbrówka Ruska) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 800 mieszkańców: 620 Ukraińców, 170 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 74].

HISTORIA

Wszyscy Ukraińcy z Dąbrówki Ruskiej ulegli deportacji do Ukraińskiej SRR w latach 1944-1945. Brak danych o przeprowadzeniu tu deportacji o kryptonimie „Wisła” w 1947 roku.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem św. Męczennika Dmytra, zbudowana w 1867 roku [Szematyzm AAŁ 1936, 149].

Dzwonnica

CMENTARZ

Plebania