Rzeczpospolita Polska wobec Ukraińców 1944-1989

Ukraińcy w dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej/Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1989

Materiały

Projekt ma na celu dostarczenie naukowych informacji historycznych o Ukraińcach lub osobach posiadających ukraińskich przodków w państwie polskim po II wojnie światowej. Prawo dostępu do dokumentów archiwalnych o sobie samym oraz swojej rodzinie to jedna z wolności obywatelskich.

Obywatele polscy narodowości ukraińskiej w latach 1944–1989 byli grupą ludzi poddanych inwigilacji. Jej rozmiarów nikt dotychczas nie starał się określić i nie zajął się ustaleniem jej skutków. Systematyczna i głęboka inwigilacja człowieka przez organy przemocy doprowadzała do dramatów rodzinnych, nie dała równych szans awansu, zatrzymała rozwój ukraińskiej mniejszości narodowej, zdestruowała komunikację wewnątrzgrupową i społeczno-kulturalne podstawy jej bytu. Stanowiła jeden z głównych powodów polonizacji. Doprowadziła do tego, że do dziś część osób dotknięta pośrednio przemocą nie zna swego ukraińskiego rodowodu, nie wie, iż ich przodkowie pod naciskiem organów państwowych ukrywali swą osobistą historię i tożsamość. Przemoc niezidentyfikowana i nieprzepracowana zagraża nadal i staje się powodem jej ewentualnego powrotu.

Źródłem informacji są dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Zakres informacji odpowiada ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. Podane informacje nie wyczerpują informacji obecnych w źródłach, których jest o wiele więcej.

Wybór nazwisk, sposób redagowania oraz czas ukazywania się rekordów informacyjnych nie jest dyktowany jakimikolwiek wcześniej ustalanymi kryteriami innymi, niż ukraińska – rzeczywista lub domniemana w dobrej wierze – narodowość osoby i jej obecność w dokumentach historycznych. Zaliczenie kogoś do narodowości ukraińskiej może być obarczone nieścisłością: dokument lub jego kontekst nie zawsze odpowiadał indywidualnemu poczuciu narodowemu danej osoby.

Żaden rekord nie określa genezy, pochodzenia, momentu pojawienia się i przeznaczenia końcowego spraw, których mogły dotyczyć w działaniach służb wewnętrznych. Nie stanowi jakiejkolwiek sugestii pod tym względem, źródła oceny lub klasyfikacji. Nie reprodukuje stylistyki, zabarwienia czy kontekstu dokumentów, skąd został zaczerpnięty. Minimalizowane są dane osób urodzonych później niż 100 lat temu.

Rozmiary informacji mają charakter dynamiczny (mogą się zwiększać lub być korygowane). Zawartość czy styl każdego rekordu nie zawsze mogły być znormalizowane czy podobne.

Za nieścisłości wynikłe z powodu nie zawsze rzetelnych danych zawartych w źródłach, np. nieprawidłowego brzmienia nazwisk, z góry przepraszam.

Przyrost rekordów można śledzić w Facebook na moim profilu: Bogdan Huk.

Przemyśl, 19.09.2017 r. Bogdan Huk

 

* * *

A
Adamiak Michał – ur. w 1928 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Andrusieczko Grzegorz – ur. 1903 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Katarzyna – ur. 1926 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Lubomir – ur. w 1923 r., Wola Wołodzka [Wołodz]. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Andrusieczko Maria – córka Andrzeja i Marii Milinkiewicz, ur. 9 IX 1911 r., Rakowa. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Maria – ur. 1922 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Michał – ur. 1928 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Mikołaj – ur. 1908 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Stanisław – ur. 1913 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Włodzimierz – ur. 1929 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andrusieczko Włodzimierz – ur. 4 IV 1907 r., Wola Wołodzka [Wołodz]. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Andrusieczko Zofia – ur. 1920 r., Kuźmina. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Andruszczak Olga – ur. w 1924 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Antoniszyn Michał – ur. 1904 r., Serednica. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Artym Stefania – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Artymowicz Mikołaj – ur. prawdopodobnie w Lublińcu Starym lub Nowym. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.
Ałtasiak (Atłasiuk?) Izydor – ur. 19 V 1889 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

B

Babiak Anna – c. Szymona i Julii, ur. 1908 r., Komańcza. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Babiak Anna – ur. 1892 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Babiak Michał – ur.  1918 r., Nikowice (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bablak Józef – ur. 1925 r., Olchowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bachowski Józef – ur. 1897 r., Kormanice powiat Przemyśl; ujęty w kwestionariuszu osobowym na członków OUN w rejonie I nadrejonu „Chłodny Jar” Wydziału „C” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie w 1984 r.
Bachórska Anna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Baczek (Baczyk?) Włodzimierz – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Bacic Janina – ur. 1916 r., Trzcianiec (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Baczyński Jarosław – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Bajda Stanisław – ur. 1906 r., Reczpol. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bajus Piotr – ur. w 1919 r., Pętna powiat Gorlice; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Balik Jan – ur. w 1923 r., Wielopole. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Bak Józef – po akcji „Wisła” zam. w Krościnie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym przez PUBP w Trzebnicy; materiał obciążający dostarczał informator „Dunaj”.
Bak Zachar – ur. w 1913 r., Tudorkowice powiat Sokal; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Bal Józef – ur. 1908 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Balik Anna – ur. 1919 r., Baligród. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Bamburak Antoni – ur. 1903 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bamburak Mirosław – ur. 1916 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bamburak Stefan – ur. 1911 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Banderowski [Bandrowski?] Stefan – ur. 15 III 1896 r., Olszanica powiat Lesko; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.

Baran Jan – ur. 1901 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Baran Józef – ur. 1923 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Baran Michał – ur. 1906 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Baran Mieczysław – ur. 1900 r., Berezka . Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Baran Nela [Neonilla] – ur. ok. 1925 r., Wołodz. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Barc Józef – przed 1947 r. zam. w Siedliskach powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bardziński [imienia brak] – przed 1947 r. zam. w Rybotyczach powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Barna Mikołaj – ur. 1928 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Barna Teodor – ur. 1911 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o bycie członkiem lub współpracownikiem OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bartko Jarosław – ur. 1928 r., Kreców. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Batuch (Batruch?) Maria – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Batusz Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IV 1946 r.
Bawolak Bazyli – ur. w 1921 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Bednarz Andrzej – ur. 1891 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bedyńska Maria – c. Adama, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Begedza Jerzy – ur. 1911 r., Myczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Begeza Michał – ur. w USA, 1910 r. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bekarz Antoni – ur. 1923 r., Bachów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Benewiat Katarzyna – ur. w 1928 r., Dziurdziów. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Berde Eugenia – ur. 1924 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Biały Piotr – ur. 1928 r., Piskorowice. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Biały Władysław – przed 1947 r. zam. Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bicz Kazimierz – ur. w Jabłonicy powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego.
Bida Stefan – ur. 10 I 1924 r., Wierchomla Mała, aresztowany 29 I 1947 r.

Biegun Józef – ur. 1908 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Biegun Michał – ur. 1907 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.Bilik Andrzej – s. Michała i Marii Tabisz, ur. 1898 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Kamiennej Górze rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko”.

Bihun Rozalia – ur. 1917 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Bilanicz Bazyli – ur. 1929 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bilik Emilian – ur. 1928 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.

Biłanicz  Maria – ur. 1902 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Biłanicz Wasyl – ur. 1922 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Biłanycz Jan – s. Jerzego i Marii zd. Gułycz, ur. 6 Vii 1910 r., Wola Matiaszowa powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Binda Teodor – ur. 1899 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bindas Jan – ur. 1908 r., Uherce. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bindas Jerzy – ur. 1910 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bindas Julia – ur. 1900 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bindas Piotr – ur. 1908 r., Uherce. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bindas Władysław – ur. 1909 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bindas Michał – ur. 1901 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Birak Stefan – ur. 1919 r., Kupna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bliszcz Michał – ur. 1899 r., Pigany. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Błachuta Jan – ur. 1917 r., Reczpol. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Błachuta Ferdynand – ur. 1914 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.

Błażejowska Stefania – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Bobik Józef – ur. 1909 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Boczulak Józef – ur. 1926 r., Kuźmina. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Boczulak Mikołaj – ur. w 1914 r., Lachawa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.; figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego. 

Bodak Teodor – s. Antoniego i Julii zd. Chudziak (?), ur. 16 III 1908 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Zimnej Wodzie powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Bodnar Dymitr – ur. 1933 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bodnar Grzegorz – ur. 1910 r., Zawadka. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bodnar Jan – ur. 1914 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bodnar Jan – ur. w 1926 r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Bodnar Józef – ur. 1912 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bodnar Józef  – ur. 1928 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Bodnar Włodzimierz – ur. w 1926 r., Zagórz. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Bodniewicz Jan – ur. 11 IX 1901 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Bogdan Mikołaj – przed 1947 r. zam. w Ulucz powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Bogiera (Bugiera?) Augusta – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Piotr – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Bogiera (Bugiera?) Wiktoria – c. Dymitra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Boruszczak Stefan – ur. w 1920 r., Wisłok Dolny. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.; figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego. 

Brechun Irena – ur. 1922 r., Zagórz. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Brelik Michał – ur. 1909 r., Brelików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Brelik Stefan – ur. 1909 r., Brelików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Brus Maria – c. Pańki, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Brylik Józef – ur. 1908 r., Śerednica. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bryszcz Jan – ur. w 1929 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Bubniak Anna – ur. 1910 r., Zahutyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Buczkowski Aleksy – ur. 1912 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Buczkowski Jerzy – ur. 1901 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Buraczek Stefan – ur. w 1926 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Buraczuk Jan – ur.  prawdopodobnie w Tudorkowicach. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

Buraczuk Serafina – ur. 1919 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Burak Grzegorz – ur. 1897 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Burak Teodor – ur. 1921 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Butiga Teodor – ur. 1918 r., Wetlina. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Bybel Andrzej – ur. w 1925 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców związanych z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Damian – ur. 31 VIII 1905 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Grzegorz – ur. 4 V 1904 r., Krzywa powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Michał – ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1947 r. skazany na karę więzienia za udział w ukraińskim ruchu antykomunistycznym i niepodległościowym na Łemkowszczyźnie w latach 1947–1947; wzmiankowany w 1952 r. przez PUBP w Bolesławcu w ramach rozpracowania obiektowego kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Piotr – ur. w 1929 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1947 r. więzień obozu koncentracyjnego w Jaworznie w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Bybel Teodor – ur. w 1926 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1947 r. skazany na karę więzienia za udział w ukraińskim ruchu antykomunistycznym i niepodległościowym na Łemkowszczyźnie w latach 1947–1947; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Byk Jan – ur. 1910 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Byk Michał – ur. 1908 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Byk Piotr – ur. 1930 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Byk Wasyl – ur. 1912 r., Tyrawa Solna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Byra Mieczysław – ur. w Dzikowie Starym, 1926 r. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 

C

Cap Mikołaj – ur. 1888 r., Zagórz. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Capar Antoni – ur. 1911 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Capar Michał – ur. 1926 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Car Pelagia – ur. 1899 r., Wojtkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Capar Piotr – ur. 1901 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Car Stefan – s. Spirydona i Ołeny zd. Kowalczyk, ur. 9 XI 1919 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Celep Michał  – ur. 1902 r., Buffallo; przed 1947 r. zam. w Tokarnia. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Cecholnik Jan – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Celupa Michał – ur. 1903 r., Huta Poręby. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Chałkowicz (Halkowicz?) Dymitr – s. Szymona, ur. w 1911 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Chałkowicz (Halkowicz?) Tatiana – ur. w 1921 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Choży Stefan – ur. 1928 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Chilkiewicz [Hiłkewicz] Józef – ur. w 1921 r., Stary Pawłów powiat Biała Podlaska; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Cichoń Jan – ur. 3 III 1920 r., Krynica, aresztowany 16 VI 1947 r.
Cidyło Eliasz – ur. w 1900 r., Tylicz powiat Nowy Sącz; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Cidyło Jan – s. Zofii Cidyło, ur. 5 X 1919 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Cidyło Jan – s. Piotra i Stefanii, ur. 19 X 1901 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Cieplicki Aleksander – ur. 1919 r., Miłków. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Chodań Aleksandra – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Chomiak Aleksander – ur. Wawrzka, aresztowany 4 IV 1947 r.
Chomiak Aleksander – s. Andrzeja i Marii, ur. 28 V 1897 r., Czarna powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Gawronach powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Chomin Andrzej – ur. 16 XI 1913 r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r. i rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Chomka Włodzimierz – ur. 1932 r., Czaszyn. A Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Choroszczuk Anna – ur. w 1929 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Choroszczuk Barbara – c. Antoniego, ur. 5 XI 1894 r., Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Choroszczuk Wasyl – s. Józefa, ur. 11 III 1887 r., 1887 r., Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Chorzko Józef  – ur. 1931 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Chudyński Józef – ur. 3 XI 1893 r., Olszanka gmina Zabłocie. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.
Chylak Piotr – s. Jana i Salome zd. Gombec, ur. 16 VI 1895 r., Binczarowa powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Chytry Jan – ur. w 1920 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Cichański Bogdan – s. Aleksandra i Olgi Zięby, ur. 20 I 1896 r., Przemyśl; zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Cidyło Teodor – s. Zofii Cidyło, ur. 10 III 1914 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Ciurko Jan – s. Iwana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Cołta Michał – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Cybenko (Cebenko?) Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Cyc Anna – ur. po 1920 r., Stańkowa. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Cyc Józef – ur. 1922 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Czaban Maria – ur. w 1929 r., Lubliniec Stary. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Czaban Stanisław – ur. 1926 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Cyc Maria – ur. 1928 r., Stańkowa. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Cyc Michał – ur. 1908 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Chlywiak [Hływiak?] Józef – ur. 1899 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Choma Jarosława – ur. 1911 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Czarniuk Wiera – ur. w 1924 r., Libiszew powiat Włodawa. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

Czarnota Władysław – przed 1947 r. zam. we wsi Huta powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Czarny Jan – ur. w 23 III 1909 r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Czerepaniak Anna – ur. 1913 r., Dobra. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Czerepaniak Anna – ur. 1929 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o bycie członkiem lub współpracownikiem OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.  Czerniakiewicz Pelagia – c. Michała i Pelagii, ur. 11 I 1909 r. w Wołkowyi; po akcji „Wisła” zam. w Marcinowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Czerniga Andrzej – s. Andrzeja i Marii Stachury, ur. 1901 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Eugeniusz – ur. 1927 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerniga Franciszek – ur. 1922 r., Olszanica powiat Lesko; objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” zapoczątkowanym w 1952 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.
Czerwińska Emilia – ur. 1925 r., Młodowice powiat Przemyśl; odnotowana w 1978 r. w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.

Czuba Anastazja – ur. 1922 r., Lubliniec Stary. Objęta rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 

Czupa Józef – ur. 1909 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Czupski Grzegorz – ur. 1923 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Czyryło Bazyli  – ur. 1923 r., Łazy. Poszukiwany w 1951 r. w celu objęcia rozpracowaniem przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

D

Daćko Ela – ur. 1930 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Daćko Jakub – s. Maksyma i Agaty Kotowskiej, ur. 3 III 1902 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.

Daćko Jan – ur. 1896 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Daćko Michał – ur. 1917 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Darowski Piotr – s. Daniela, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.

Dawidko Jarosław – ur. 1925 r., Wiekopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Dawidko Stanisława – ur. 1927 r., Tarnawa Dolna. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Dąbrowski Szymon – s. Adolfa, ur. 16 IX 1910 r., zam. w Roztoka Wielka powiat Nowy Sącz, aresztowany w 1946 r.
Dedzio Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Dejnek Anna – ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dejnek Jan – s. Łukasza, ur. w 1910 r. w Kaplonosach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dejnek Maria – c. Józefa, ur. w 1902 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Dekoszczak [Boruszczak?] Michał – ur. w 1923 r., Wisłok Dolny. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Demczar Bazyli – s. Dymitra i Antoniny, ur. 10 V 1914 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demczar Bogdan – brat Bazylego Demczara, ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demczar Dymitr – s. Piotra I Anny, ur. 25 V 1885 r. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.
Demczar Szymon – ur. w 1919 r., Krzywa powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Demczur Jan – ur. 1929 r., Jawornik. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Demko Michał – ur. 1911 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Demko Olga – ur. 1925 r., Mielnów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Demko Paweł – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.
Demkowicz Dymitr – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Demkowicz Józef – ur. w 1902 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Mikołaj – ur. w 1929 r. w Dobrej Szlacheckiej pow. Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Demkowicz Leon – przed 1947 r. zam. we wsi Dobra Szlachecka powiat Sanok, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Deńko Mikołaj – ksiądz greckokatolicki; ur. 29 XI 1905 r., Besko powiat Sanok, w latach 70. zam. w Krakowie, ul. Augustiańska; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.

 Długosz Maria – ur. 1920 r., Dolina. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dmytryk (Dymitryk) Jarosław – s. Jana, zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Dmytryk (Dymitryk) Katarzyna – c. Tomasza, przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Dmytryk Katarzyna – ur. 1921 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dmytryk (Dymitryk) Piotr – zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Dobrzańska Tekla – ur. 1927 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dobrzański Andrzej – ur. 1901 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dobrzański Józef – ur. 1927 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dobrzański Antoni – s. Ilka, zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Dogoszczak (Doboszczak?) Stefan – ur. 1924 r., Wisłok. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dokla Teodor – s. Grzegorza i Anastazji Chwatyk, ur. 3 III 1899 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Domarad Dymitr – ur. 1921 r., Jawornik. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Drabińczak Dymitr – ur. we wsi Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Dragonik Józef – ur. 1925 r., Wola Krzywiecka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Drobosz Cyryl – s. Prokopa, ur. 1889 r., Darów, aresztowany 6 VIII 1946 r.

Drozd Anna  – ur. 1923 r., Jawornik. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Drozd Michał – s. Grzegorza i Marii, ur. 20 XII 1880 r., Myczków powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Drozd Michał – ur. 1906 r., Myczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Drozd Władysław – ur. 1925 r., Myczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Drozdowska Zofia – ur. 1921 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Drymała Piotr – ur. w 1915 r., Balnica. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Drozd Jarosław – ur. w 1923 r., Myczków. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Dubik Maria – po akcji „Wisła” zam. na terenie powiatu Braniewo, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.

Ducieniak Michał – ur. 1923 r., Brzeżawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Duda Jarosław – ur. 1925 r., Brzozowiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dudyk Andrzej – s. Jakuba, ur. 23 X 1890 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Anna – c. Pelikana (?), ur. 25 II 1897 r., Tylicz powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Jakub – ur. 1928 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Maria – ur. 1923 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Piotr – ur. 1924 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Dudyk Teodor – ur. 1920 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Dudziak Teodor – ur. 1910 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dwulat Aleksander – ur. 1911 r., Paszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dykij Agata – ur. 1892 r., Zawisznia. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Dymitruk Paulina – ur. 1920 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dynowska Paulina – ur. 1927 r., Boratyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Dziadyk Mikołaj – s. Antoniego, ur. 12 IV 1914 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Dziadyk Wasyl – s. Antoniego i Anny, ur. 15 II 1907 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Dziakun [Diakun] Stefan – ur. w 1923 r., Rakowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Dziamba Stefan – s. Stefana i Marii, ur. 9 I 1895 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Dzidziuk Katarzyna – ur. 1920 r., Ułazów. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Dziki Ignacy – ur. 1905 r., Czerwona Wola. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Dziopa Piotr – ur. w 1922 r. w Jasionce powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Dziuba Maria – ur. 1891 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dziubiński Błażej – zam. Wierchomla, aresztowany 6 IV 1947 r.
Dziubiński Józef – zam. Wierchomla, aresztowany 6 IV 1947 r.
Dziubiński Michał – zam. Wierchomla, aresztowany 6 IV 1947 r.

Dziwik Andrzej – ur. 1895 r., Huta Poręby. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Dziwik Janina – ur.  w 1930 r., Poręby. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Dzugan Eugenia – ur. 1927 r., Lalin. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Dzus Jan – ur. 1929 r., Pieczygory . Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

F

Fałat Józef  – ur. 1913 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Fałat Michał – ur. 1906 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Fanok Maksymilian – ur. 1897 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Farion Maria – ur. w 1925 r., Jarosław powiat jarosławski; objęta sprawdzeniem operacyjnym „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach jako obywatelka USA, która przybyła do Polski w 1976 r.

Faryniak Tetiana – ur. w 1935 r., Wola Wołodzka [Wołodz]. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Feculak Katarzyna – ur. 1904 r., Ropienka. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Fedasz Katarzyna – ur. 1931 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Fedczak Stefania – ur. w Zahutyniu. Skazana w 1946 r. na 5 lat więzienia. Potem objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Fedorko Antoni – s. Bazylego i Tekli, ur. 15 VII 1895 r., Gładyszów powiat Gorlice; aresztowany przez WOP 3 II 1946 r. Rz, 00377/4, t. 10, k. 1; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.

Fedyk Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Fedzio Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Feniak Genowefa – ur. 1920 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Feszak Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.
Feszeryn Wasyl – ur. w 1927 r., Kobylnica Wołoska powiat Lubaczów; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Fil Antoni – ur. w 1925 r., Łukowe. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Fil Mikołaj – s. Dymitra, ur. 9 XI 1921 r., Polany Surowiczne, aresztowany 6 VIII 1946 r.
Fila Jan – przed 1947 r. zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Filewicz Eliasz – ur. 1901 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Filipiak Antoni – ur. w 1920 r., Powroźnik powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Filipczak Jan – ur. 1919 r., Liszna. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Firych Aleksander – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
G

Gacek Józef – ur. 1919 r., Wola Krecowska. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Gal Leon – wyciąg z doniesienia informatora „Buk” z 9 sierpnia 1957 r.: „[…] pochodzi on ze wsi Łosie powiat Gorlice, a z tej wioski jest trochę ludności na moim terenie, dlatego spytałem dnia 25 VIII br. jego krewnego nazwiskiem Moskwa, zamieszkałego w Kochlicach powiat Legnica. Spytałem go, gdzie jest obecnie Leon Gal i co spowodowało, że on, będąc synem starorusina, zajął tak wybitne stanowisko w Ukraińskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym [chodzi o UTSK – B.H.]. Moskwa odpowiedział, że Gal mieszka obecnie w Wołowie i jest pod wpływem swej matki nauczycielka, która bardzo kocha, a ponieważ ona była zaciętą nacjonalistką ukraińską i zupełnie odseparowała syna od wpływów ojca, dlatego wszystko to, co obecnie robi, to robi pod dyktat matki. «Przez tę Ukrainę większość naszej rodziny u niego nie bywa». Na tym skończył”.
Galik Jan – ur. 30 VIII 1905 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkał w Powroźniku; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.

Gałajda (Hałajda) Michał – ur. w 1895 r., Siedliska w pow. Brzozów. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Garbowski Stefan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Gbur Jan – ur. 1913 r., Lachawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Gbur Stefan – s. Bazylego i Zofii zd. Skrypak, ur. 5 XII 1913 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.

Gdyczyński Piotr – ur. 1906 r., Wola Wołodzka. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Gierczak Ludwik – s. Franciszka, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 14 IX 1946 r. Głowacz Jerzy – s. Dymitra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.

Gina Eugenia – ur. 1930 r., Wujsko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Gina Stefan – ur. 1919 r., Wujsko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Głogowski Anatol – ur. 1922 r., Zahoczew. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Gnyra Michał  – ur. 1919 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Gobosz Teodor – ur. 1903 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Goch [Gach?] Maria – ur. w 1922 r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Gocz Teodor – „Teodor Gocz jest nadal we wsi Zyndranowa powiat Krosno woj. Rzeszów. Tam organizował UTSK, ale z wynikiem ujemnym. Ojciec jego, żyjąc w Kanadzie, dowiedział się jako starorusin, że syn jego jest Ukraińcem, za co go zbeształ i obiecał w ogóle wydziedziczyć i nic nie posłać, jak się nie wyrzeknie nacjonalizmu ukraińskiego. Syn jak na razie nie zmienił postępowania. Wg powiedzenie Wojcica Włodzimierza, zam. w Zyndranowej pow. Krosno, Gocz powiedział, że musi zemścić się za długoletnie więzienie, a ponieważ siedział za ideę ukraińską, dlatego ona mu droga”. Wyciąg z donosu źródła PUBP w Lubiniu „Buk” z 13 XI 1957 r.

Goral Piotr – ur. 10 IV 1909  r., Lubliniec Nowy. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Górniak Anna – ur. 1927 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Górniak Józef – ur. 1894 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Górnik Józefa – ur. 1921 r., Malawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Grabik Anna – ur. 1922 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Grondzal Olga – ur. 1903 r., Zabuże. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Groszko (Horoszko?) Józef – ur. w 1905 r., Lachawa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Grycz Adam – s. Daniela i Anastazji, ur. 15 III 1915 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Grycz Mikołaj – s. Heleny, ur. 2 X 1899 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Grycz Mikołaj – ur. w 1929 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Guzelak [Huzelak] Maria – c. Hryhorija, ur. 1887 r., Wisłok Wielki, aresztowana 6 VIII 1946 r.
Guzelak [Huzelak] Teodor – s. Wasyla, ur. 1 III 1886 r., Wisłok Wielki, aresztowany 6 VIII 1946 r.

Gyd Grzegorza – ur. 1914 r., powiat Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

H

Habryliw (Habryła?) Stefan – ur. w Uhryniu pow. Nowy Sącz, w 1968–1969 r. pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie.

Habuda Maria – ur. 1919 r., Dzików Nowy. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Habuda Franciszka – ur. w 1925 r., Dzików Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., a rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Hacura [imienia brak] – ur. w Uhryniu pow. Nowy Sącz, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Hahuła Jan – ur. 1921 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Hahuła Rozalia – ur. w Rakowej, więziona za działalność w podziemiu. Następnie Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Hajdukiewicz Włodzimierz – ksiądz greckokatolicki, po akcji „Wisła” zamieszkały w Szprotawie; w 1952 r. wymieniany w kontekście kontaktów z byłymi parafianami z Krzywej w powiecie gorlickim w prowadzonym przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniu obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Haleda [Hałenda?] Michał – ur. w 1930 r., Wisłok. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hałajda [Gałajda] Teodozja – c. Szymona, ur. 3 III 1927 r., Roztoka Wielka, aresztowana 2 VII 1946 r.
Hamielak Stefan – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 1946 r.
Hamulak Jan – ur. 1927 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Hamulak Jan – s. Jana i Ewy Hahuły, ur. 16 III 1903 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Hamulak Mikołaj – ur. 1920 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hanczyk Piotr – ur. r., . Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Harajda Piotr – w 1956 r. organizator UTSK we wsi Niemstów w powiecie Lubin, po wyjeździe do USA włączył się działalność w Organizacji Obrony łemkowszczyzny. W dniu 23 III 1957 r. funkcjonariusz PUBP w Lubinie opisał doniesienie agenturalne informatora „Błyskawica”: „W […] rozmowie z Harajdą [w oryginale: Herajdą – B.H.] Piotrem wywnioskowałem, że w terenie tutejszego powiatu ma działać jakaś organizacja ukraińska, w której bierze czynny udział w/w. Wymieniony nadmienił, że wystosowali oni specjalną petycję do posła Wojtysiaka z żądaniem przedłożenia jej w Sejmie. Żądania zawarte we petycji to przyznanie prawa własności gospodarstw, z których zostali wywłaszczeni i powrót na koszt państwa na te tereny. Utworzenie szkół z ukraińskim językiem nauczania jak obowiązkowym w tych wszystkich szkołach, w których jest więcej, jak sześcioro dzieci pochodzenia ukraińskiego, otwarcie gimnazjum ukraińskiego prawdopodobnie w Przemyślu oraz wiele innych spraw […].

 Harauc Grzegorz – ur. 1917 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Harchor Grzegorz – ur. w Przegonina, powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Dunaj”.
Harhaj Eliasz – s. Jana, ur. 5 VII 1913 r., Szczawne; zatrzymany przez PUBP w Jaśle w czerwcu 1946 r.

Harko Bazyli – ur. 1924 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Harman Grzegorz – ur. 4 II 1907 r., Wisłok Górny. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hasiuk Michał – ur. 1921 r., Kosmów. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Hawron Józef – ur. 1928 r., Moszczaniec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hawryłko Michał – ur. 1905 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Haworuszko Daniel – s. Jana i Taciany zd. Kusznieruk, ur. 15 IV 1909 r., Rzeszczynka powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Haworuszko Maksym – s. Jana i Tacjany zd. Kusznieruk, ur. 2 II 1902 r., Rzeszczynka powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Helemer Michał – ur. 1919 r., Uherce. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Herbert [Cherbet?] Józef – s. Andrzeja, ur. 6 I 1910 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Herbert [Cherbet?] Marta – c., ur. 12 VII 1915 r., 1915 r., Bogusza powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Hezja Szymon – ur. 27 I 1919 r., Krynica, aresztowany 16 VI 1947 r.

Hicak Michał – ur. 1921 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Hłozyk Jan – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.
Hnatyszak Antoni – s. Michała i Marii Witiak, ur. 27 VII 1913 r., Wierchomla Wielka powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały we wsi rodzinnej; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Hnatkiewicz Teodor – ur. 1 III 1880 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Hnatiuk Wasyl – ur. 1903 r., Zawisznia. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Hnatyszyn Jan  – ur. 1907 r., przed 1947 r. zam. w Czaszynie. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hodczak Michał – ur. 1904 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Holik Józef – ur. 11 IX 1910 r., Wola Wołodzka [Wołodz]. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.; figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hołota Maria – ur. 1902 r., Tokarnia. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hołowacz Michał – ur. 14 V 1914 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Hołowid Jan – ur. w 1923 r., Torki. Po deportacji zamieszkały w Nadarzycach. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hołubowski (w dok. Chołbowski) Grzegorz – ur. w 1900 r., Stańkowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hołuszko Wlodzimierz – ur. 1910 r., Jasionów . Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hołyniec (Chołyniec) Paweł – s. Jana i Matrony zd. Macyna, ur.14 VIII 1907 r., Rzeszczynka powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Homiak [Chomiak] Włodzimierz – ur. 25 XI 1926 r., Binczarowa, aresztowany 5 V 1947 r.

Homka Józef  – ur. 1907 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Homkowicz Jan – ur. 11 II 1904 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Homołka Józef – s. Ambrożego, ur. 19 I 1906 r., Berest, aresztowany w 14 VII 1946 r.
Hopej Asafat – ur. w Uhryniu pow. Nowy Sącz, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Hopej Maria – ur. w Łosiu powiat Nowy Sącz, aresztowana 6 VII 1946 r.
Hopko Aleksy – s. Jana, ur. w 1922 r., Cetula powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Horajska Anna – zd. Piróg, ur. 1909 r., Dzików Nowy. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Horbal Aleksy – s. Pawła i Melanii Horbal, ur. 12 X 1903 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Piotr – ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Horbal Stefan – ur. 1927 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Horbal Stefan – s. Jana i Zofii, ur. 5 XIII 1899 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horbal Wasyl – ur. w 1928 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Horniatko Anna – córka Stefana i Katarzyny Szewczyk, ur. 1 XII 1906 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Horniatko Michał – ur. 1915 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Horniatko Wasyl – syn Ilka i Rozalii z domu Hamulak, ur. w IV 1894 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Horniatko Michał – ur. 1929 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Horniatko Wasyl – syn Ilka i Rozalii z domu Hamulak, ur. w IV 1894 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Horodyński Ryszard – ur. 8 VII 1925 r., zam. Nowy Sącz, aresztowany 5 IX 1946 r.

Hrebor Mikołaj – ur. 1910 r., Wojtkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hreńko Natalia – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Wołodz powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Hreńko Stefania – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Jasionów powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Hrycaj Jakub – ur. 1911 r., Uherce (?) powiat Hrubieszów. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Hryciw Maria – ur. 1899 r., Kulaszne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hryckowian Antoni – ur. 1911 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hryckowian Jarosław – ur. w 1931 r., Wola Matiaszowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hryckowian Konstanty – ur. r., . Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Hryckowian Lubomira – ur. w 1927 r., Berezka. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hryckowian Maria – ur. 1905 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hryckowian Mikołaj – ur. 1923 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hryćko [w oryginale Trycko] Anna – c. Konstantyna, ur. w 1910 r., Banica, aresztowana 3 II 1947 r.

Hryćko Wasyl – ur. 1924 r., Kulaszne (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hryń Grzegorz – ur. 1891 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hryń Mikołaj – ur. 1904 r., Morochów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hubisz Jan – ur. 1908 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Huczko Tadeusz – ur. 1930 r., Łuczyce. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hudzio Stefan – s. Jana i Rozalii Pałasz, ur. 1909 r., Olszanica powiat Lesko; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK. I. Łemko” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamiennej Górze.

Hujwan [Bulwan?] Michał – ur. 1916 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Hunla Michał – ur. 1922 r., Dzwiniacz Dolny. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Husak Michał – ur. 1910 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o bycie członkiem lub współpracownikiem OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Husejko Michał – ur. 1902 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Huszla Anna – ur. w 1927 r., Dźwiniacz Dolny. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Hutman Anna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 16 IX 1946 r.

Hydzik Jan – ur. 1899 r., Brzeżawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

I

Ikoniak Helena – ur. w 1927 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Ikoniak Stefan – ur. 6 III 1896 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Ilczyszyn Józef – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Iskacz Antoni – ur. 1924 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Iwancio Rozalia – ur. 1903 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Iwańczyk Bogdan – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Iwaśnik Katarzyna – ur. w 1930 r., Olchowa. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

J

Jaceniuk Jan – ur. 16 III 1909 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Jaceniak Michał – ur. w 1919 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Jachimiuk Aleksandra – ur. 1917 r., powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jachimiuk Anna – c. Stefana, ur. 10 V 1874 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Jachimiuk Michał – s. Jana, ur. 10 XI 1919 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Jacko Jan – ur. 1907 r., Nowosiółki powiat Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jacuła Antoni – ur. w 1922 r., Żernica Wyżna powiat Lesko; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.

Jacyła Piotr  – ur. 1924 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jakubowicz Helena – ur. 1923 r., Ropienka. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jałowy Dymitr – ur. w 1924 r., Opaka powiat Lubaczów; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Jankowski Jarosław – ur. 1931 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Janoszczyk Maria – ur. w 1923 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Janta Andrzej – przed akcją „Wisła” zam. we wsi Żernica powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Jaremko Maria – zd. Janowczyk, ur. 1915 r., Dzików Stary. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Jarosz Michał – ur. w 1921 r., Laszki powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Jasinczak Jerzy – ur. 4 IV 1924 r., Montkarl [tak w oryginale – B.H.] w USA, zam. Wawrzka, aresztowany 24 X 1946 r.

Jasiński Józef – ur. 1908 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Jasiński Józef – ur. 1927 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jawczak Lubomira – ur. 1930 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Jawornicki Jan – s. Grzegorza, ur. 10 XI 1909 r. w Jaworniku powiat Sanok, aresztowany 31 I 1946 r.

Jaworska Anna – ur. 1910 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jaworska Tekla – ur. 1902 r., Wojtkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jaworski Jan – ur. 1912 r., Wojtkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jaworski Józef – ur. 1929 r., Wojtkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jaworski Stefan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 24 IX 1946 r.
Jedynak Piotr – s. Antoniego, ur. 30 III 1907 r., Roztoka Wielka, aresztowany 2 VIII 1947 r.

Jedynak Piotr – ur. 1919 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jurczak Maria – c. Dymitra Pełeńskiego, ur. 18 VIII 1920 r., Bandrów; po 1947 r. zam. w Przemyślu; odnotowana w 1976 r. jako osoba potencjalnie podejrzana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach.

Jurczak Michał – ur. 1901 r., Wola Romanowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Jursza Józef – ur. 1927 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.
Juryniec Maria – ur. w 1928 r. na terenie powiaty Rawa Ruska. W 1947 r. zam. w Wierzbicy. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

K

Kachalicz (?) Teodor – ur. 1912 r., Wislok Dolny. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kaczała Wasyl – ur. 1926 r., Wysoczany. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kaczkowski Grzegorz – ur. 1893 r., Żużel. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Kaczmarski Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Kaczor Andrzej – ur. 1923 r., Rozdziele powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Kadylak Michał – ur. 1913 r., Wisłok Górny. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kadylak Mikołaj – ur. 1929 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kaliniak Władysław – ur. 1926 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kaliniak Włodzimierz – s. Piotra i Praksedy, ur. 2 II 1913 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kaliszczuk Jan – s. Romana i Ksenii Mazurak, ur. 10 XI 1902 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Kałamarz Czesław – s. Stefan, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Kałemon Piotr – ur. 1928 r., Wola Piotrowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kamieńska Stefania – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Kamiński Jan – ur. w 1923 r., Wietlin powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Kaniuka Jan – ur. 1912 r., Boratyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Kaniuka Władysław – ur. 1920 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Kantor Bronisław – s. Marcina, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Kapeluch Andrzej – ur. 1891 r., Wisłok Dolny. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kapeluch Piotr – ur. 1906 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kapłon Teofil – ur. w 1920 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Karol Stanisław – ur. 1911 r., Cisna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Karpiński Andrzej – ur. w Lublińcu Nowy, Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Karawan Mirosław – ur. w 1908 r., Malawa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kasprzyk Mikołaj – s. Stefana i Katarzyny, ur. 8 stycznia 1910 r., Torki. W okresie objętym aktywnością UB wobec niego zamieszkały w Nadarzycach. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kebtesz Adam – s. Stefana, ur. 13 IV 1903 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Kebtesz Melania – c. Romana, ur. 11 I 1907 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kebtesz Władysław – s. Stefana, ur. 11 IV 1913 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kędzielski Michał – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VIII 1946 r.

Kieba Teodor – ur. 1909 r., Wojsławice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Kieler (Keler?) Maria – c. Franciszka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kijowski Józef – przed 1947 r. zam. w Porębach powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?)przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Kikcio Teodor – ur. 1906 r., Wisłok Dolny. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kikta Józef – ur. 1907 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kiłoczko Józef – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Kinal Olga – ur. 1930 r., Żernica. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kirlejza Dymitr – ur. 1908 r., Morochów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kitasz Stefan – ur. 20.8.1899 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Klepacki Jan – s. Andrzeja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Klimkiewicz Genowefa – c. Pawła i Tekli z domu Filipczak, ur. w 1912 r., Poturzyn powiat Tomaszów Lubelski; w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Klimkowska Janina – ur. w 1922 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Klimkowski Piotr – s. Semka, ur.10 VIII 1915 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Klisz Stefan – ur. w 1925 r., Cetula powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Kłysor Grzegorz – ur. 1907 r., Wetlina. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kmiecik Eliasz – ur. 1887 r., Krasne. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Knat (Knap?) Maria – c. Bazylego, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Koban Asafat – s. Agafii, ur. 9 XI 1914 r., Czyrna, aresztowany 9 X 1946 r.
Koban Asafat – s. Eliasza, ur. w 1914 r., Czyrna, aresztowany 10 XII 1946 r.
Kocan Jan – ur. w 1921 r., Komańcza powiat Sanok; w 1949 r. objęty sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem przez PUBP w Bartoszycach.
Kochan Jan – ur. 16 V 1898 r., Horynka [Florynka?] powiat Nowy Sącz; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.

Kochański Józef – ur. 1890 r., Morochów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kocur Jan – ur. 1908 r., Ustrzyki Górne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kocur Maciej – ur. 1931 r., Ustrzyki Górne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Koczenasz Halina – ur. w 1926 r. w Wilejce, w 1965 r. naczelnik Wydziału III KWMO w Opolu otrzymał informację o zmianie jej miejsca zamieszkania w 1960 r. z Wrocławia na Racibórz.
Koczenasz Jan – ur. w 1926 r. w Przemyślu, w 1965 r. naczelnik Wydziału III KWMO w Opolu otrzymał informację o zmianie jego miejsca zamieszkania w 1960 r.
Kolada Anna – c. Jana, ur. 11 XI 1899 r., Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kolada Mikołaj – s. Grzegorza, ur. 31 XII, Rzeszczyn powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Kolanka Grzegorz – ur. 1933 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kołcun Michał – ur. 1988 r., Wańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kołodziej Teodor  – ur. 1902 r., Stubno. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kołtko (Kołtyka) Andrzej – ur. 3 XII 1911 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kołtun (Kowtun) Katarzyna (Janina?) – c. Macieja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Kołysa [Kolasa?] Mikołaj – ur. w 1903 r., Wetlina. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Komarczewska Serafina – ur. 1927 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Komarnicki Bazyli – ur. 1897 r., Suszyca (?) powiat Sanok. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Komorowski Michał – ur. 1902 r., Kunkowce. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kon Antoni – s. Jana i Anny zd. Porębicka, ur. 3 III 1907 r., Baligród powiat Lesko; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Koncewicz Dymitr – ur. 1926 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Koncik Paweł – ur. 13 III 192[?] r., Tylicz, aresztowany 5 V 1947 r.
Konopelski Władysław – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Konras Mikołaj – ur. 1899 r., Tworylne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kopcio Anna – po akcji „Wisła” miała zamieszkiwać na terenie powiatu Pasłęk, ujęta w rozpracowaniu agenturalnym „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r. m.in. jako członek ukraińskiego ruchu oporu w latach 1945–1947.
Kopcza Andrzej – s. Piotra, ur. 14 IV 1923 r., Piorunka, aresztowany w Tyliczu w [1946 r. ?].

Kopczyk Józefa – ur. 1912 r., Wielopole . Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Kopczyk Wladysław – ur. 1909 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Kopeć Michał – ur. 1900 r., Dachnów. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 

Kopi Feliks – ur. 9191 r., Lipowiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Kopka Leon – ur. 1924 r., Morochów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Korbecka Aniela – c. Bazylego, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Korel Jerzy – ur. 1927 r., Wetlina. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Korneluk Stefan – ur. 28 XII 1897 r., Kotów powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Korobczak Wasyl – s. Andrzeja i Julii, ur. 1 I 1908 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Korobowik Stefan – ur. w 1901 r., Wietlin powiat Jarosław; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Korostyńska Aleksandra – ur. prawd. w Wołodżu. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kostecki Józef (vel Krawiecki Józef) – po akcji „Wisła” zam. w Złotowie; w 1951 r. objęty przez PUBP w Trzebnicy rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Wschód”.

Kostej Grzegorz – ur. w 1907 r., Wetlina. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kostek Bazyli – po akcji „Wisła” zam. w Krościnie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Kostek Dymitr – ur. 26 X 1903 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.

Kostyk Anna – ur. 1923 r., Weremień. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Kostyk Jan – ur. 1923 r., Weremień. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Kostyk Michał – ur. 1909 r., Weremień. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Kosowski Włodzimierz – ur. 17 XII 1855 r., Łuków, zam. Krynica, ul. Zielona, aresztowany 31 V 1947 r.
Kostyk Aleksander – S. Jana i Ewy, ur. 26 lutego 1928 r., Torki. Po deportacji zamieszkały w Nadarzycach. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.
Kostyk Maria – c. Jana, ur. 28 X 1919 r., Powroźnik powiat Nowy Sącz, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kostyk Michał – ur. 1912 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Kostyk Wasyl – ur. 24 IV 1903 r., Przegonina powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatorów „Wisła”, „Dunaj”.
Kostyk Zofia – ur. 1921 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Koszelnik Jan – ur. 194 r., Kupna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Koszeluk Adam – s. Daniela, ur. 8. XI 1913 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Koszeluk Anna – c. Piotra, ur. 8 VIII 1888 r., Krasówka powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Koszeluk Szczepan – ur. 1920 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Koszyk Stefania – ur. w 1929 r., Wola Wołodzka (Wołodz). Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kość Bazyli – ur. 1907 r., Wetlina. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kot Jan – s. Teodora i Marii zd. Gełeta, ur. 19 V 1900 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Kot Anna – c. Grzegorza, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Kot Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 15 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kot Jan – ur. w r., Lubliniec Nowy. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Kotlarczyk Józef – ur. 1914 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Kotlarczyk Maria – ur. 1893 r., Postołów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powieci Lesko.

Kotyk Michał – ur. 1910 r., Lipowiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Kotyk Włodzimierz – ur. 1922 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kowal Grzegorz – s. Teodora i Agaty Ferkow, ur. 10 X 1909 r. w Kalnikowie powiat Przemyśl; w 1949 r. objęty przez PUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.
Kowal Piotr – ur. w 1920 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowalczuk Anna – c. Mirona, ur. 1 XII 1912 r., Lipówka powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Anna – c. Bazylego, ur. w Gładyszowie powiat Gorlice; obecna w materiałach rozpracowania obiektowego kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonego w 1953 r. przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowalczuk Bazyli – s. Klemensa i Marii zd. Dziamba, ur. 7 VIII 1900 r., Gładyszów powiat Gorlice; obecny w materiałach rozpracowania obiektowego kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonego w 1953 r. przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kowalczuk Eudokia – ur. 1923 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Jan – s. Nikodema, ur. 15 I 1901 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Jan – ur. w 1928 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Kowalczuk Mikołajur. 12 VII 1907 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Kowalczyk Jan – ur. 1900 r., USA. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kowalczyk Jan – ur. 1914 r., Żernica. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kowalczyk Łukasz – ur. 1902 r., Wola Krzywiecka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kowalczyk Paweł – ur. 1914 r., Krajna. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kowalski Dymitr – ur. w 1923 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Kowalski Józef – ur. 1901 r., Olchowce. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kowaliszyn Aleksander – s. Wasyla, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.

Kowczun Józef – zam. przed 1947 r. w Nowosiółkach pow. Lesko (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kozak Andrzej – ur. 1920 r., Sanok. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kozak Jan – ur. 1924 r., Olchowce. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Kozak Lubomira – w 1951 r. objęta przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Kozak Wasyl – s. Justyna i Tatiany z domu Nieców, ur. w 1903 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Kozioryński Jan – ur. w 1928 r., Hermanowice. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kozłowska Katarzyna – ur. 1928 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kozłowski” – ur. w Zaradawa, powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; jako agent MBP wykorzystywany m.in. do agenturalnego rozpracowania byłych członków ukraińskiego ruchu oporu „Zaporożec” prowadzonego przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.

Kożuszko Dymitr – ur. 1909 r., Bełz. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Krajnik Jan – ur. 1904 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Krajnik Józef – ur. 1899 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Krajnik Maria – ur. 1913 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Krawczuk Eugenia – ur. 1922 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Krawczuk Paweł – s. Eliasza, ur. w 1910 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Krawiec Dymitr  – ur. 1920 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Krawiecka Stefania – ur. 1920 r., Wola Wołodzka. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kret Jan – ur. w 1920 r., Męcina Wielka powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kret Katarzyna – ur. w Chotyńcu powiat Jarosław; w 1952 r. zam. w Orzeszkowie w powiecie Wołów; w 1952 r. objęta przez WUBP we Wrocławiu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Baturyn-W” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu II OUN w latach 1945–1947.

Kril Maria – ur. 1925 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Krobin Katarzyna – ur. 1923 r., Wańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Król Jan – ur. w 1919 r., Wola Cieklińska powiat Jasło; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.

Król Józef – ur. 1907 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Królewski Józef – ur. w Łosiu k. Krynicy, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Kruczko Grzegorz – ur. 1923 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Kruczko Jan – ur. 1926 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Kruczko Teodor – 1888 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Krupa Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Krupa Mikołaj – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Krupa Nikifor – ur. 1928 r., Lubycza Królewska powiat Rawa Ruska; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Krupiak Wasyl – ur. w 1881 r., Jaworki powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Krupska Eufrozyna – ur. 1926 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Krupski Andrzej – ur. 1929 r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Krupski Stanisław – ur. 23 IX 1890 r., Tudorkowice. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.
Krynicki Jan – ur. 13 VI 1913 r., Wojkowa powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Krynicki Jan – ur. w 1918 r., Nowa Wieś powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Krysa Jan – zam. w Lubiążu pow. Wołów, w 1968–1969 r. pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w związku z tym, że korespondował z Eliaszem (Ilkiem) Myrną zam. w RFN.

Krysa Piotr – ur. 1910 r., Radziejowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Kryszczyk Mikołaj – ur. w 1920 r., Żabcze powiat Sokalski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Krzywiński Piotr – ur. 10 V 1905 r., Wola Wołodzka [Wołodz]. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Krzywonos Katarzyna – ur.  r., Dzików Stary. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Krzywonos Stefan – ur. w Dzikowie Starym. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r.
Ksynik (Ksenik? Ksenycz?) Jan – s. Michała i Anastazji zd. Karlik, ur. 16 III 1908 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Kubach Piotr – ur. w Mołodyczu powiat Jarosław; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kucy Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Kucza Bazyli – ur. 11 I 1906 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.

Kucznier Jan – ur. 1926 r., Tworylne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kudłacz Michał – ur. 1891 r., Wisłok. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kulchan Władysław – przed 1947 r. zam. we wsi Jesionów powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Kulik [Kułyk] Jan – ur. 13 III 1906 r., Wisłok. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kulik [Kułyk] Mikołaj – ur. w 1930 r., Wisłok. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kulik Mikołaj – ur. Lubliniec Nowy. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Kulik Stefan – ur. 1920 r., Wisłok Dolny. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kunarz Wasyl – ur. 1915 r., Solina. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o bycie członkiem lub współpracownikiem OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuncik Paweł – ur. w 1922 r., Tylicz powiat Nowy Sącz; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Kuniec Stefan – ur. 1914 r., Uszkowce. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Kuńcio Teodor – ur. 1900 r., USA. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuper Andrzej – s. Aleksandra i Paraski, ur. 3 XII 1912 r., Kulaszne powiat Sanok; scharakteryzowany w 1949 r. w sprawozdaniu WUBP w Olsztynie jako osoba, na którą PUBP w Bartoszycach założył sprawę ewidencyjną pod kątem kontaktów z byłymi członkami UPA w Sanockiem.

Kupczyk Józef – ur. w 1914 r., Poręby. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kurpiak Józef – s. Teodozego i Marii zd. Szmigielska, ur. 28 XII 1893 r., zam. w Stary Sącz, aresztowany 22 III 1945 r.

Kurzec Konstanty – ur. 1910 r., Malawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuska Jan – ps. „Maj”, zam. we wsi Hułuczków powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Kusz Józef – ur. 1929 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kusz Katarzyna – ur. 1899 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kusz Mieczysław – ur. 1928 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuzemczak Antoni – ur. 1929 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuzemczak Jan – ur. 1908 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuzemczak Michał – ur. 1886 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuzemczak Mikołaj – ur. 1924 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuziak Dymitr – s. Stefana i Oryny Kańczugi, ur. w Przegoninie powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Kuziak Paweł – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Kuziak Michał – s. Leona i Ahafii zd. Lozczyk, ur. 5 VIII 1916 r., zam. w Nowy Sącz, aresztowany 4 IV 1945 r.

Kuzio Orest – ur. 1927 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Kuzio Wasyl – ur. 1926 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuźma Piotr – ur. 1899 r., Wojsławice. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Kuźmiak Katarzyna – c. Piotra, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Kuźmicz Jan – s. Grzegorza i Rozalii, ur. 12 IV 1901 r. w gminie Gładyszów, po akcji „Wisła” zam. w Szewcach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Kuźmirczyn Maria – ur. w 1906 r., Darów. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Kuźmicz Wasyl – ur. w 1929 r. w powiecie Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Zajęczynie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Kuźniak Jan – ur. 1923 r., Lipa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kuźniarska Stanisława – s. Marka, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Kweńca Mikołaj – ur. 1919 r., Mików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Kwoczka Wasyl – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Kwoczko Michał – ur. w 1902 r., Jasionka powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Kwoka Maria – s. Józefa, ur. 25 II 1910 r., Izby, aresztowany 29 I 1947 r.

L

Lach Helena – c. Jakuba, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 27 VII 1946 r.
Laluś Wasyl – s. Jana i Marii, ur. 1887 r., Desznica; zatrzymany przez PUBP w Jaśle 20 IV 1945 r.
Laluś Wasyl – s. Jana i Anny, ur. 6 I 1919 r., Desznica; zatrzymany przez PUBP w Jaśle 20 IV 1945 r.
Lasz Józef – s. Daniela i Anny, ur. 8 I 1910 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Lasz Włodzimierz – s. Daniela i Anny, ur. 30 I 1917 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Lechman Jerzy – ur. 1899 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lechman Julia – ur. 1902 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lechman Maria – ur. 1920 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lechowicz Piotr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 IX 1946 r.
Lełyta Aleksander – s. Bazylego i Marii Cichoń, ur. 20 X 1895 r., USA; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Lemiesz Antoni – ur. 1887 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lemiesz Jan – ur. 1914 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lenio Antonina – ur. 1900 r., Nowosiółki powiat Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Leonkiewicz Wojciech – ur. 19 III 1884 r., Hoczew (?) w powst Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Bukowicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Leszko Jan – s. Teodora, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VII 1946 r.
Leszko Maria – ur. 11 I 1927 r., Wawrzka, aresztowana 27 VI 1947 r.
Leszków Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 25 IX 1946 r.

Lew Jan – ur. 1925 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Lewandowski Jan – ur. 1923 r., Bachów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lewczuk Jan – ur. w 1919 r., Żabcze powiat Sokal; w 1951 r. objęty rozpracowaniem przez PUBP w Lubiniu obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.
Lewicki Jan – przed 1947 r. zam. we wsi Huzele powiat Leski, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Lewicki Karol – ur. 1909 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Lewiec Stefan – ur. w 1923 r., Torki. W okresie objętym aktywnością UB wobec niego zamieszkały w Nadarzyce. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.
Lewiec Stefan – ur. w 1923 r., Torki. W okresie objętym aktywnością UB wobec niego zamieszkały w Nadarzyce. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.
Lichacz Jan – s. Jerzego i Marii, ur. 9 IX 1919 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.
Lichacz Michał – s. Jerzego i Marii, ur. 1912 r., Lichacze powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczali agent „115” i informator „Kozłowski”.

Lisieczko Anna – ur. 1922 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Lisieczko Grzegorz – ur. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Litwin Teodor – ur. 1902 r., Wylewa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Litwin Wasyl – ur. 1915 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Ł
Łabowski Leon – s. Justyna, ur. 4 II 1912 r., Berest, aresztowany 16 VII 1946 r.

Łabowski Władysław – ur. w Łosiu k. Krynicy, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.

Łajkosz Stefan – ur. 1910 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Łapczyńska Maria – ur. 1905 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Łapczyński Józef – ur. 1914 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Łapczyński Michał – ur. 1902 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Łesio Rozalia –  ur. 1911 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Łobziński Jan – ps. „Mecz”, zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Łubiński Stanisław – ur. 1922 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Łuczka Jan – ur. 1927 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Łukasiewicz Anna – ur. 1927 r., Grąziowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Łukasiewicz Kazimiera – ur. 1923 r., Grąziowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Łysko Jan – ur. 1929 r., Młodowice. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Łysko Michał – ur. 1929 r., Wojtkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

M
Maciejowski Jan – s. Matweja [tak w dokumencie], ur. 26 VI 1917 r., Krynica, aresztowany 16 VI 1947 r.

Maciuk Paweł – ur. 1910 r., Nerdhaus. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Maciupa Michał – ur. 1919 r., Wańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Madaj Jan – ur. w 1902 r., Torki. Po deportacji zamieszkały w Nadarzycach. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Madejczuk Jan – ur. 1908 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Madzik Jan – s. Daniela i Anny, ur. 10 XII 1893 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, potem zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.
Madzik Józef – ur. w 1920 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Madzik Maciej – ur. w 1925 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madzik Teodor – s. Szymona i Pelagii Cap, ur. 19 IX 1900 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Madaj Bogdan – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.
Magoła Jerzy – ur. w 1925 r., Werchrata powiat Rawa Ruska; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany w grudniu 1944 r.

Majkut Katarzyna – ur. 1925 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Maksio Maria – ur. 1910 r., Krzeczkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Maksymczak Michał – ur. 1905 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Makuch Bazyli – s. Andrzeja i Teodozji, ur. 16 III 1916 r. Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Makuch Bazyli – s. Wasyla i Anny zd. Dziadyk, ur. w 1923 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Malesza Antoni – ur. 4 XII 1927 r., Florynka, zam. Nowy Sącz, aresztowany 27 VIII 1946 r.
Maliczowski Włodzimierz – ps. „Kucharenko” (?), zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Małoszko Andrzej – s. Tadeusza i Ewy zd. Łozińska, ur. 10 I 1910 r., zam. Grybów, aresztowany 8 III 1945 r.

Mandziak Mikołaj – ur. 1905r., Wola Michowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Marciniak Stefan – ur. 1903 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Markowicz Szymon – ur. w 1922 r., Szczawnik powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Maslejak Jan – ur. w 1926 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Maslej Paweł – s. Romana z Pelagii Szyposz, ur. 18 VIII 1911 r., zam. w Nowa Wieś powiat Nowy Sącz, aresztowany 3 III 1945 r.
Maslejak Maria – ur. w 1922 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Maslejak Stefan – s. Tomasza i Melanii zd. Ikoniak, ur. w 1920 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Masłak Józef – ur. w 1931 r., Jureczkowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Masłej Julian – s. Andrzeja, ur. 27 VI 1897 r., Uhryń, aresztowany 5 VII 1946 r.
Mastyło Jerzy – ur. w 1906 r., Krywe powiat Lesko; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany w kwietniu 1945 r.
Maślak Tomasz – s. Dymitra i Marii z Jakowskich, ur. w 18(?), Baligród powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Maszczyszyn Maria – ur. 1928 r., Grąziowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o bycie członkiem lub współpracownikiem OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Maszlenko Włodzimierz – ur. 1904 r., Jasionów. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Maślak (?) Michał – ur. 1921 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Matejko Aleksander – ur. 1912 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Matejko Onufry – ur. 1902 r., Wisłok Dolny. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Matuszewska Irena (Ksenia) – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążana przez informatora „Dunaj”.

Matwiejcio Jan – ur. 1932 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mazur Piotr – ur. 1909 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mazurczyk Szymon – ur. 1912 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mączak Stefan – s. Józefa, ur. 26 X 1917 r., Berest, aresztowany 2 VIII 1946 w Bereście.
Mączak Wasyl
– s. Józefa, ur. 20 IV 1926 r., Berest, aresztowany w Bereście 2 VIII 1946 r.

Melnyk Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VII 1946 r.

Melszczyszyn Stefania – ur. 1928 r., Rozpucie. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Michalczyk Bazyli – s. Jacentego i Pelagii, ur. w 188(?) r., Rabe powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Bukowicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Michaliszyn Michał – s. Michała i Marii Cepin, ur. 1911 r., Olszanica powiat Lesko; w 1950 r. ujęty w materiałach operacyjnych PUBP w Kamiennej Górze.

Michaluk Barbara  – ur. 1915 r., Łuczyce powiat Sokal. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Michałko Katarzyna – ur. 1922 r., Kupna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Michenko Mikołaj – ur. 1908 r., Postołów. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Michniewicz Anna – c. Józefa, ur. 30 X 1905 r., Brunary Wyżne, aresztowana 1 IX 1946 r.
Michniewicz Semen – aresztowany 6 IV 1947 r. przez UB Gorlice.

Mielniczek Anastazja – ur. 24 VIII 1902 r., Olchowa. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Mielnik Ignacy – ur. 1913 r., Mokre. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mielnik Kazimiera – ur. 1925 r., Malawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mielnik Michał – ur. w 1901 r., Tyrawa Wołoska. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Mielnik Mirosław – ur. 1928 r., Dobrianka. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mielnik Taras – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Mielnikiewicz Maria – ur. w 1930 r., Olchowa. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Mikuliszyn Michał – ps. „Ryś”, zam. we wsi Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Milach Marian – ur. 1931 r., Bojanice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Milczarek Olga – ur. 1926 r., Tudorkowice. Poszukiwana w 1951 r. w celu objęcia rozpracowaniem przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Mira Michał – ur. 1909 r., Kupiatycze (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mirowska Paulina – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Misiuk Michał – ur. 19 III 1927 r. w Kalnikowie pow. Przemyśl; w 1949 r. objęty przez BUBP w Reszlu sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Chłodny Jar”.

Miszczyszyn Aleksander – ur. 1900 r., Kulaszne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Miszczyszyn Jan  – ur. 1905 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Moroz Olga – c. Jana, zatrzyman przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Moszczak Władysław – ur. w 1902 r., Myczków. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Mozol Mikołaj – ur. 1903 r., Oleszyce. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mudło Jan – ur. w 1919 r., Miłków powiat Lubaczów; po akcji „Wisła” zam. w Brzozowo powiat Węgorzewo; objęty agenturalnym rozpracowaniem „Zaporożec” przez Sekcję I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał agent „115”.

Mural Mikołaj – ur. 1908 r., Olchowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Mural Piotr – ur. 1909 r., Olchowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Muryn Antoni – ur. 1899 r., Serednia. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Muzyka Jan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Mycio Stanisław – s. Jana i Magdaleny, ur. 12 I 1902 r., Żernica Wyżna powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Czeszowie; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Mycka Jarosław – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.

Mylik Dymitr – ur. 1919 r., Nowosiółki. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Myma Mikołaj – ur. 1927 r., Wisłok Górny. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Myrna Eliasz – ur. być może w Łosiu k. Krynicy lub Uhryniu pow. Nowy Sącz, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z korespondencją z osobami z krajów kapitalistycznych.

Mytryszyn Michał – ur. 1908 r., Zagórz. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

N

Nabuda Bazyli – ur. 1917 r., Lipowiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Nacherbecki Bazyli – po akcji „Wisła” zam. w Przesławicach; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym przez PUBP w Trzebnicy; obsługiwany przez informator „Dunaj”.

Neroda Emilia – s. Nazariusz, zatrzymanu przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Nieckarz Katarzyna – ur. 1923 r., Krasne. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Niedźwiedzki Antoni – ur. 1893 r., Uherce. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Nikiforuk Justyna  – ur. 1899 r., Bytków pow. Stanisławów. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Nowakowski Józef – ur. 1920 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Nowosad Maciej  – ur. 1894 r., Szmitków. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Nowosielski Jerzy – artysta malarz, zam. ul. Narzymskiego 19/2, Kraków; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1977 r. m.in. jako „artysta malarz pochodzenia ukraińskiego”.
Nys Iwan – ur. w 1897 r., Dzików Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r.

Nys Iwan – ur. 1897 r., Dzików Nowy. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

O

Obławska Zofia – ur. 1925 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Ogrodnik Jan – ur. 1888 r., Przybyszów. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Olchowy Michał – s. Aleksandra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.
Olejnik Jarosław – zam. we wsi Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Olejnicz Józef – ur. 1901 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Oleszkiewicz Jarosław  – ur. 1930 r., Zawisznia. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Oleszkiewicz Władysław – ur. 1903 r., Ksaweriwka pow. Sokal. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Oleszko Szymon – ur. 1927 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Oleśniewicz Jan – s. Dymitra i Marii, ur. 2 V 1917 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Oleśniewicz Jan – s. Marcina i Tekli, ur. 16 I 1892 r., Tylicz powiat Nowy Sącz; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Oleszkiewicz Anna – ur. 1926 r., Czaszyn. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Oreńczak Jan – ur. 1894 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Oreńczak Jan – ur. w 1928 r., Stańkowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.; figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Oreńczak Katarzyna – ur. 15 XII 1891 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Oreńczak Piotr – ur. 1925 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Oreńczak Teodor – ur.  1900 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego. AIPN BU 0296/14, t. 1, k. 108.

Orynicz Jan  – ur. w USA, zam. przed 1947 r. prawdopodobnie w Nowosiółkach powiat Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Orynicz Julia  – ur. 1927 r., Nowosiółki pow. Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Orynicz Michał – ur. 1910 r., Nowosiółki powiat Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Osiurak Mikołaj – ur. 1929 r., Przybyszów. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Oskoryp Mieczysław – ur. 1894 r., Wołkowyja. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Oskoryp Wasyl – ur. 1910 r., Wołkowyja. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Ostapczuk Eugenia – ur. 1918 r., Oserdów. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Ostrowski Mikołaj – s. Michała i Marii Lechmanik, ur. 30 VIII 1908 r., Żegiestów powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji w 1954 r. do Żegiestowa w 1955 i 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Ośmakiewicz Lesław – ur. w 1927 r., zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą agenturalnego sprawdzenia, w 1959–1960 r. sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Owerko Piotr – ur. 27 II 1912 r., Młodów powiat Lubaczów; w 1951 r. objęty przez PUBP w Zgorzelcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Lisy” dotyczącym osób podejrzanych o członkostwo w formacjach ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego.
Ożyński Piotr – ur. w 1922 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

P
„Paciuk” – ur. w Olszanicy, przed 1947 r. pracownik PUBP w Lesku, po akcji „Wisła” zam. Kamienna Góra woj. Wrocław; funkcjonował jako kontakt poufny PUBP w Kamiennej Górze, wykorzystywany m.in. w ramach rozpracowania obiektowego „OK.-I.-Łemko” z 1952 r.

Pająk Anna – ur. 1911 r., Stanisławczyk. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pająk Włodzimierz – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.
Pajtasz Irena – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 28 IX 1946 r.

Paluch Jan – ur. 1924 r., Piskorowice. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Paniuk Adam – s. Stefana, ur. 10 II 1910 r., Galrówko, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Paniuk Barbara – c. Łukasza, ur. 5 II 1915 r., Zahajki powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Pankasiewicz Julia – ur. 1898 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pankasiewicz Paweł – s. Michała, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Pańczyk Grzegorz – ur. w 1905 r., Bachlawa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Pańczyk Michał – ur. 1920 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pańczyszyn Andrzej – ur. 1925 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pańczyszyn Stefan – ur. 1926 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pańczyszyn Włodzimierz – ur. 1929 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pańkiewicz Jan – ur. 1919 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pańko Dymitr – ur. 1884 r., Tokarnia. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pańko Piotr – ur.  1931 r., Tokarnia. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Papacz Mikołaj – s. Mikołaja, ur. w 1918 r., Czyrna powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Paradyszczuk Mikołaj – ur. w 1924 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Parchon Teofil – ur. 1904 r., Witków. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Paszkiewicz Jan – ur. 1928 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Paszkiewicz Józef – ur. w 1910 r., Trzcianiec. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Paszko Jan – s. Wasyla i Ewy Puchyr, ur. 3 II 1913 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Bukownej powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.

Paszko Maria – ur. 23 XII 1916 r., Olchowa. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Paszkat [Paszko?] Michał – ur. 16 II 1906 r., Dziurdziów. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Pawluch Onufry – ur. 1914 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pawluczuk Michał – ur. 1916 r., Wołkowyja. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pawluk Katarzyna – ur. 1922 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pawłowska Maria – ur. 1900 r., Konotopy. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Paziaczko Piotr – s. Tomasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.

Pecio Aleksander – ur. 1926 r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Pelak Miron – ur. w Łosiu k. Krynica, pozostawał w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.

Pelich Teodor – ur. 1899 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pełech Grzegorz – ur. w Piorunce powiat Nowy Sącz; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Perun Jan – ur. 1899 r., Mokre. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Petrycki Stanisław – zam. przed 1947 r. w Stańkowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Perżyło Bazyli – ur. w 1924 r., Dzików Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., następnie rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 
Perżyło Maria – ur. w 1924 r., Dzików Stary. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., następnie rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 

Perżyło Mikołaj – ur. w 1904 r., Dzików Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., następnie objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 
Petryszyn Jan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 17 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.
Piech Jan – s. Pawła, ur. w 1913 r., Brunary Wyżne powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Piecunko Jan – ur. w 1918 r., Surmaczówka powiat Jarosław; po akcji „Wisła” zam. w Gujach powiat Węgorzewo; figurant agenturalnego rozpracowania „Zaporożec” Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie w 1949 r.; materiał obciążający dostarczał informator „Kozłowski”.

Pietrus Jakub – ur. w 1926 r., Nuśmice. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

Pilip Michał – ur. 1923 r., Bereźnica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Pilipiec Jerzy – ur. 12 V 1908 w  r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Piłat Maria – ur. 1906 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Piłat Michał – ur. 1920 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Pisarczyk Jan – ur. 1896 r., Piskorowice. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Piskor Jan – ur. 1910 r., Krasne. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Piskorz Katarzyna – ur. 1927 r., Miłków. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Piszko Antoni – ur. 1917 r., Nowy Jork. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Piszko Michał – ur. 1900 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Piszko Michał – ur. 1928 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Piszko Paweł – zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Piszko Paweł – ur. 1907 r., Morochów (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Piszko Stanisław – ur. 1915 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Piszko Stefan – ur. 1924 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Piszko Tadeusz – ur. 1926 r., Woelopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Pituch Teodor  – ur. 1910 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Plichta Antoni – ur. 1899 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Płatko Jadwiga – ur. 1926 r., Łętownia. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Płatosz Anna – ur. 1925 r., Mokre powiat Sanok; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” ujęta w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBW w Olsztynie z 2 IX 1949 r., gdy była tłumaczką w jednej z ambasad RP w Europie.
Płatosz Paweł – ur. Mokre; w wyniku donosu agenta ps. „Bałtyk” figurował jako członek kompanii UPA „Szturmowiec”–5 w wyciągu ze sprawozdania Sekcji I Wydziału III WUBP w Olsztynie z 2 IX 1949 r.

Płatosz Mikołaj – ur. 1907 r., Morochów. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pochulak Andrzej – ur. 1916 r., Radoszyce. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Podgórzański Stanisław – ur. 1909 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Podolak Franviszek – ur. 1904 r., Rozpucie. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Podpirko Jerzy – ur. 1928 r., Surmaczówka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Podufała Zofia – ur. 1929 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Pohorecki Włodzimierz – zm. w 1976 r., przewodniczący koła UTSK w Katowicach; odnotowany w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w 1978 r.
Podbereźniak Kuźma – s. Andrzeja i Alicji Feleńczak, ur. 9 XI 1899, Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.

Podłużna Katarzyna – ur. 1900 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Podłużny Mikołaj – ur. 1929 r., Poździacz. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pograniczna Zofia – ur. 1911 r., Wańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pograniczny Jan – ur. 1878 r., Nowosiółki. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Przemyśl.

Pograniczny Michał – ur. 1884 r., Brelików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Pograniczny Feliks – ur. 1903 r., Brelików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Polański Antoni – s. Hawryły, ur. 14 XII 1913 r., Wierchomla Wielka, zam. w Nowym Sączu aresztowany 2 VIII 1946 r.
Popiel Stanisław – ur. w 1925 r., Dobra Szlachecka powiat Sanok; w 1949 r. objęty przez BUBP w Biskupcu sprawą ewidencyjną pod kątem kontaktów z nadrejonem „Chłodny Jar” w latach 1945–1947.

Popowicz Anna – ur. 1918 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Popowicz Jan – ur. 17 III 1907 r., Dziurdziów. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Popowicz Piotr – ur. r., Pleszewice (?). Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Popowicz Stefan – ur. 1908 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Porucki Julian – ur. w 1924 r., Dzików Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., następnie rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 
Potocki Orest – aresztowany 4 IV 1947 r. przez BU Gorlice.

Praizner Michał – s. Piotra , zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Pretorius Irena – c. Leonidasa, zam. we Wrocławiu, w 1966 r. naczelnik Wydziału „C” KWMO we Wrocławiu cofnął zastrzeżenie wyjazdów za granicę dotyczące jej osoby.

Prokopiuk Stanisława – ur. 1923 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Proskura Łukasz – ur. 1897 r., Brzeźno. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Proskura Michał – ur. 1927 r., Brzeźno lub Świerże. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Prylepa Piotr – ur. w 1916 r., Sobibór powiat Włodawa; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany 27 XII 1944 r.
Prystasz Jan – s. Stefana i Pelagii Pasławskiej, ur. 27 II 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; w 1949 r. objęty przez PUBP w Bartoszycach sprawą ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA.
Prystupa Lidia – ur. w 1925 r., Kodeniec powiat Włodawa. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

Puzyk Jan – ur. 1918 r., USA. Więzień obozu w Jaworznie, następnie figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Przybyło Stefan – s. Jana i Julii zd. Turko, ur. 25 XII 1902 r. w Męcinie Wielkiej, powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Pylipiec Jerzy – ur. 1908 r., Lubliniec Nowy. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

R

Rabka Józef – ur. 1893 r., Babice. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Raczyk Kosma – s. Bazylego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.

Radliński Antoni  – ur. 1912 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Radliński Eugeniusz – ur. 1923 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Radliński Paweł – ur. 1911 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Radyk Michał – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 18 VI 1946 r.
Rapak Michał – ur. w 1928 r., Wołkowyja pow. Lesko; w 1949 r. objęty przez BUBP w Braniewie sprawą ewidencyjną pod kątem nadrejonu OUN „Beskid”.
Reszetar Dymitr – s. Jerzego i Teodory, ur. Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.
Rewak Antonina – ur. w Łosiu k. Krynicy, pozostawała w zainteresowaniu KPMO ds. Bezpieczeństwa w Wołowie w 1968–1969 r. w związku z tym, że został wymieniony w liście Jana Krysy zam. w Lubiążu do Eliasza Myrny zam. w RFN.
Riopka Krystyna – c. Antoniego, ur. 16 XI 1926 r., Wisłok Wielki, aresztowana 6 VIII 1946 r.

Romanik Michał – ur. 1024 r., Wola Romanowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Romaniak Bazyli – ur. w 1915 r. w USA; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.
Romaniak Michał – ur. 25 II 1907 r. w USA; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.

Romaniuk Katarzyna – ur. 1918 r., Konotopy. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Romaniuk Olga – ur. 1912 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Romanko Eugenia – ur. w 1923  r., Paszowa. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Romańczuk Maria – ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Rudzikiewicz Anna – ur. 1919 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Rudzikiewicz Włodzimierz – ur. 1934 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Rusin Józef – ur. 1916 r., Rozpucie. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Rusyn Jan – aresztowany 4 IV 1947 r. przez UB Gorlice.
Rużańczuk Bazyli – ur. w 1923 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Rużańczuk Prakseda – ur. w 1927 r. Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.

Rychiel Włodzimierz – s. Józefa, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 2 IX 1946 r.

Ryczan Jan – ur. 1890 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Rydzanicz Eliasz – s. Piotra i Anastazji, ur. 31 III 1903 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Rydzanicz Michał – s. Justyna i Anny Adamowicz, ur. 21 IX 1908 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Rydzanicz Stefan – ur. w 1922 r., Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Ryfon Jerzy – ur. 1909 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Rykucki Jan – ur. w 1925 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Rylik Rozalia – ur. 1926 r., Bóbrka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

S

Sabko Józef – ur. 1908 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sadlik Aleksander – s. Antoniego, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Sarewko Rozalia – ur. 1901 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sartaga [brak imienia] – ur. Banica powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Sawczuk Cyryl – s. Teodora, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sawczuk Eugenia – s. Bazylego, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sawirko Michał – s. Szymona i Teresy Gerwid, ur. 17 IX 1910 r., Bezmiechowa Górna powiat Lesko; więzień obozu w Jaworznie, zam. w Stopkach; w 1949 r. objęty sprawę ewidencyjną pod kątem utrzymywania kontaktów z byłymi członkami UPA przez PUBP w Bartoszycach.

Sawka Helena – ur. 1918 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sawka Jan – ur. w 1918 r., Rozpucie. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Sawka Jarosław – ur. 1927 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Sawka Michał – ur. 1908 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Sawka Mikołaj – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 16 VIII 1946 r.

Sech Grzegorz – ur. 1912 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Sembratowicz Sergiusz – s. Juliana, ur. 20 II 1910 r., Wola Sękowa, z zawodu adwokat, zamieszkały w Nowym Sączu; w 1958 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.
Scott Lidia – ur. w Kryłosie, repatriowana do Polski w 1945 r.; obecna w sprawdzeniu operacyjnym „Kama” Wydziału III KWMO w Katowicach w 1978 r.

Sedlik Jan – ur. 1909 r., Łukowe. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Senio Teodor – ur. 1919 r., Mokre. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Setnik Maria – ur. 1928 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Setnik Michał – ur. 1928 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Setnik Teresa – ur. 1926 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Setnik Zofia – ur. 1890 r. w Hołuczkowie. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Siedlaczek Michalina – c. Bolesława, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Sidor Anna – ur. w 1925 r., Tudorkowice. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

Sidor Józef – ur. 1894 r., Nowosiółki. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Przemyśl.

Sidor Paweł – ur. w 1927 r., Tudorkowice. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.; figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Siergiej Antoni – ps. „Hruszka”, zam. Lipa powiat Przemyśl, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Siwanicz Stefan – ur. w 1926 r., Wola Michowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Brda” założonym przez Referat III PUBP w Człuchowie 10 czerwca 1948 r., a następnie rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Siwik Maria – ur. 1912 r., Lachawa. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Siwik Celina – ur. w 1931 r., Dobrznka. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Siwik Teofila – ur. 1919 r., Lachawa. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Skabko Ewa – c. Piotra, ur. 28 II 1928 r., Łupków, aresztowana 6 VIII 1946 r.
Skobyłka Irena – ur. w 1925 r., Jarosław; odnotowana w ramach sprawdzenia operacyjnego „Kama” przez Wydział III KWMO w Katowicach w latach 70.
Skoczylas Bogdan – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 8 VI 1946 r.; za okupacji miał służyć w Ukraińskiej Policji.

Skoczypiec Piotr – ur. 1903 r., Załuż. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Skoncej Wasyl – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.
Skorabko Dymitr – ps. „Jawir”, ur. Ulucz, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skop Karol – zam. we wsi Siedliska powiat Brzozów, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Skryp Zofia – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Skrypak Jan – s. Adama i Pelagii, ur. 23 IC 1915 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Skrzypiec Władysław – ur. 1921 r., Dzików Nowy. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Skwarko Jan – ur. 1900 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sluzar Marta – c. Józefa, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Slusar Teodor – ur. 1913 r., Weremień. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Słaby Eliasz – ur. 17 IV 1921 r., Czaczów, aresztowany 25 VII 1947 r.

Smarkucki Jan – ur. 1924 r., Wola Romanowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Smarkucki Michał – ur. 1930 r., Wola Romanowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Smilanicz Józef – s. Romana, ur. 7 IX 1897 r., Krasne, zam. w Krynicy, aresztowany 16 VI 1947 r.

Smolak Jerzy – ur. 1903 r., Berezka. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Smulczak Jan – ur. w 1925 r., Kreców. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.; figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego. 

Smulczak Stefania – ur. 1921 r., Lachawa. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Sobot Józef – ur. 1922 r., Mrzygłód. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sokolanko Szymon – s. Anny, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 22 VIII 1946 r.

Sokół Maria – ur. prawdopodobnie w Chłopiatynie. Objęta rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.

Sołoducha Andrzej – ur. 1926 r., Połoski. Objęty rozpracowaniem agencyjnym o kryptonimie „C–2” założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie. 

Sołtan Maria – c. Józefa, ur. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Sołtys Wasyl – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 29 VI 1946 r.
Sroka (Soroka) Aniela – c. Grzegorza, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Sroka Grzegorz – ur. 1906 r., Zawozie. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sroka Grzegorz – ur. 1905 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sroka Michał – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Sroka Stanisław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 30 IX 1946 r.
Stariata Józef – zam. we wsi Wola Postołowa powiat Lesko , obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Staroszko Michał – po akcji „Wisła” mieszkaniec Niemstowa w powiecie Lubiń, ujęty w donosie współpracującego z PUBP w Lubiniu TW „Jastrząb” z 13 III 1958 r. jako Ukrainiec kontaktujący się z innymi Ukraińcami, np. Piotrem Herejczakiem.
Stasiak (Stasko) Eliasz – s. Atanazego i Justyny zd. Młynarek, ur. 8 VII 1909 r., Konieczna powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Staszczak Paweł – s. Emila, ur. 28 X 1910 r. w Nowej Wsi powiat Nowy Sącz, aresztowany 30 VI 1946 r.

Staszko Jerzy – ur. 1915 r., Zwierzyń. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Stec Jan – s. Stefana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 31 VIII 1946 r.

Stec Olga – ur. 1907 r., zam. w Tyrawie Wołoskiej. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Stec Sergiusz – ur. 1909 r., Sawin. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Stec Władysław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 27 VIII 1946 r.
Stecyk Józef – ur. 15 IV 1908 r., Szlachtowa powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.
Stecyk Maria – c. Makarego i Krystyny zd. Kulik, ur. 5 VII 1913 r., Szlachtowa powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęta przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Stefura Andrzej – ur. 1927 r., Wola Piotrowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Stupak Mikołaj – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Suba Michał – s. Pawła, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Suchy Mikołaj – ur. 1910 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sudyk Stefan – ur. 26 XII 1908 r., Wola Piotrowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Sudyn Stefan – ur. 1929  r., Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.
Sulima Józef – zam. we wsi Wola Postołowska powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Sulipa Wasyl – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Supinka [Sopinka?] Michał – ur. 3 X 1908 r., Wisłok Górny. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Surówka Mikołaj – ur. 1911 r., Jasionów. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sorówka Włodzimierz – ur. 1898 r., Jasionów. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Brzozów w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sycz Michał – ur. 1927 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Sydor Jan – s. Jerzego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 11 VI 1946 r.; miał należeć do UPA.

Symeczko Jan – s. Makarego i Emilii, ur. 4 III 1898 r., Uście Ruskie powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Moszczowej powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Synowiec Paweł – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.
Synowiec Piotr – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Syrnik Piotr – s. Mikołaja i Katarzyny, ur. 1903 r., Taczki [tak w dokumencie – B.H] powiat Lesko; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym PUBP w Trzebnicy o kryptonimie „Wschód”, obciążany przez informatora „Kota”.
Swanicz [Sywanycz?] Konrad – ur. Wawrzka, aresztowany 4 IV 1947 r.
Swanicz [Sywanycz?] Maria – c. Konrada, ur. Wawrzka, aresztowana 4 IV 1947 r.

Szach Jan – ur. 4 VIII 1900 r., Wisłok Dolny. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Szafran Jan – ur. 1911 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szariak Bazyli – ur. 1917 r., Wisłok Wielki. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szczerba Katarzyna – ur. 1927 r., Kamienna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szczerba Piotr – ur. 1922 r., Szczawne. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szczerba Szczepan – ur. 24 IX 1924 r., Berest, aresztowany 14 VIII 1946 r.

Szczotka Jan – ur. w 1819 r., Jabłonica Ruska. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Szczurko Józef – ur. 1909 r., Lachawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Szeremet Anastazja – ur. 1929 r., Lubliniec Stary. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.

Szeremeta Eugeniusz – ur. 1929 r., Tudorkowice . Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Szeszkiewicz Julia – ur. 1919 r., Wola Hoszowska. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko i Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szewczyk Grzegorz – ur. 1929 r. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Szewczyk Jan – ur. 1899 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szewczyk Olga – ur. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Szewczyk Stefan – syn Ignacego i Anny z domu Sobolak, ur. w Rakowej. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Szewczyk Władysław – syn Ignacego i Anny z domu Sobolak, ur. w Rakowej. Wymieniony w kontekście figuranta Grzegorza Szewczyka. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.
Szkoła Michał – ur. 20 X 1880 r., Żużel powiat Hrubieszów. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym przez Referat III WUBP w Koszalinie w 1951 r.
Szkurat Jan – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Szkulnik (Szkilnyk?) Jan – ur. 1922 r., Tuchówek (?). Poszukiwany w 1951 r. w celu objęcia rozpracowaniem przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Szkyrpan (Skirpan) Jan – ur. w Krzywej powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Szopiec Janina – ur. 1927 r., Wańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szostak Jan – ur. w Lubliniec Stary. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Szpieg” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu w 1948 r.
Szpak Anna – c. Jana, ur. Górzanka, aresztowana 31 X 1946 r.

Szpak Jerzy – ur. 1922 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szpak Stanisław – s. Onufrego, ur. 5 V 1918 r., Czerkasy, zam. Stężnica, aresztowany 31 X 1946 r.

Szpakowski Stanisław – s. [nieczyt., Iwana?], zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Szpynda Piotr – ur. 1912 r., Karlików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szpyrka – s. Jana, zam. Łukowe powiat Lesko, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.
Szul Roman – ur. w 1920 r., Leżachów powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Szulowski Antoni – ur. w 1905 r., Poturżyn powiat Tomaszów Lubelski; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Szumny Józef – ur. 1920 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie  Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szuryn Maria – ur. w 1922 r., Dolina. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Szuryn Piotr – ur. w 1912 r., Bykowce. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Szwed Józef – ur. 1908 r., Kreców. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szwed Zofia – ur. 1903 r., Drohobyczka. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szylak Grzegorz  – ur. 1913 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szylak Jan – ur. 1914 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Szylak Józef – ur. 1922 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Szymańska Anna – c. Filipa, ur. w 1910 r. w Zahajkach powiat Włodawa, podejrzana przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Szymańska Ewa – c. Antoniego, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.

Szymańska Maria – ur. 1924 r., Kupna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szymański Łukasz – s. Jana, ur. w 1902 r., Kaplonosy powiat Włodawa, podejrzany przez PUBP w Świdnicy w ramach rozpracowania obiektowego z 1949 r. dotyczącego członków Ukraińskich Komitetów Pomocy lub innych tzw. „uprzywilejowanych” organizacji ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Szymczak Paweł – ur. w 1902 r., Czarna Woda powiat Nowy Targ; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Szymczyk Julia – ur. 1898 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szymgula Stefan – ur. 1913 r., USA. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Szyposz Piotr – ur. 10 XII 1898 r., Nowa Wieś powiat Nowy Sącz; w 1951 r. objęty przez PUBP w Złotoryi rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wisła” dotyczącym osób podejrzanych o wrogi stosunek do Polski Ludowej ze względu na swoją ukraińską narodowość.

Ś

Ścibiwołk Katarzyna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.

Ścibiwołk Wasyl – ur. 1916 r., Łuczyce. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Śliwa Jadwiga – zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Śliwa Katarzyna – c. Andrzeja, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Śliwka [Sływka] Jan – ur. w 1921 r., Mików. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Ślusarczyk Michał – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Ślusarczyk Michał – ur. 1923 r., Paszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Ślusarczyk Mikołaj – ur. 1910 r., Paszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Śmigielski Piotr – ur. 1925 r., Reczpol. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

T

Tabisz Mirosław – ur. 1927 r., Wielopole. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Sanok.

Tałpasz Józef – s. Mateusza, ur. w 1919 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Tarapata Dymitr – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Tarnawska Maria – ur. w gminie Młyny powiat Jarosłąw; w 1952 r. zam. w Orzeszkowie w powiecie Wołów; w 1952 r. objęta przez WUBP we Wrocławiu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Baturyn-W” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu II OUN w latach 1945–1947.
Tarnawski Michał – ur. w gminie Młyny powiat Jarosław; w 1952 r. zam. w Orzeszkowie w powiecie Wołów; w 1952 r. objęty przez WUBP we Wrocławiu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Baturyn-W” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu II OUN w latach 1945–1947.

Tarnowski Antoni  – ur. 1898 r., Nowy Dwór pow. Hrubieszów. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Tchir Iwan – ur. Ulucz, obciążony w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Tchoryk Anna – ur. 1908 r., Komańcza. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Tchoryk Stefan – ur. 1929 r., Żernica Wyżna. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Telep Grzegorz – ur. 6 III 1913 r. w Pielgrzymce powiat Jasło; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Terebecki Stanisław – ur. 1925 r., Zawadka. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Terefenko Andrzej – ur. w 1920 r., Paszowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Terefenko Grzegorz – ur. 1898 r., Paszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o bycie członkiem lub współpracownikiem OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Teresiewicz [Tarasewicz?] Andrzej – s. Salomona, ur. 30 IX 1923 r., zam. w Nowym Sączu, aresztowany 2 VII 1946 r.

Terkała Anna – ur. 1930 r., Wola Romanowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Terlecki Jan – ur. w 1925 r., Myczków powiat Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Nowym Dworze; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Terlecki Michał – ur. 1914 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Terlecki Stanisław – ur. w 1919 r. w Hoczwi (?) powiecie Lesko, po akcji „Wisła” zam. w Nowym Dworze; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.

Tkacz Michał – ur. 19098 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Tkaczuk Piotr – ur. w 1919 r., Sulimów powiat Sokal; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany w styczniu 1945 r.
Tkaczyk Leon – ur. w 1925 r., Żabcze powiat Sokal; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wilki”; w 1952 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Danyliw-W-Lubin” dotyczącym członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczo-antykomunistycznego na terenie nadrejonu „Liman” w latach 1945–1947. Materiały obciążające dostarczali informatorzy „Lidia”, „Wojtek”.

Tomaszewski Józef – ur. 1905 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Tomaszewski Michał – ur. 1903 r., Iskań. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Tomaszewski Stanisław – ur. 1912 r., Iskań. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Tomaszewski Władysław – ur. 1920 r., Myczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Trochanowski Jarosław – s. Marii , ur. 11 II 1914 r., Binczarowa, aresztowany 5 V 1947 r.
Truchan Hawryło – ur. w 1925 r., Nienowice powiat Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.
Trusz Stefan – ur. w 1914 r., Rzeczyca powiat Rawa Ruska; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako internowany.
Tucka Maria – zam. we wsi Huta powiat Brzozów, obciążona w 1949 r. (?) przez agenta UB ulokowanego w więzieniu w Sztumie pod kątem działalności w Okręgu I OUN Kraju Zakerzońskiego w latach 1945–1947.

Tucki Józef – ur. w 1898 r., Huta Poręby. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Turkiewicz Stefan – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Tyma Włodzimierz – s. Michała , zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 3 VII 1946 r.

U
Uchryn (Uhryn) Andrzej – zam. w Dobrej Szlacheckiej powiat Sanok; zamordowany 3 VIII 1946 r. w Wojtkowej (prawdopodobnie przez tamtejszą MO).

Udycz Jerzy – ur. w 1908 r., Paszowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Udycz Jerzy – ur. 1899 r., Paszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Uhryn Eliasz – ur. 1919 r., Tyrawa Solna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Ukarma Piotr – s. Jana, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 20 VII 1946 r.

Urbański Grzegorz – ur. 1914 r., Bełz. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Urda Jan – ur. 6 VIII 1913 r., Krywa powiat Gorlice; w 1952 r. objęty przez PUBP w Bolesławcu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko” dotyczącym Ukraińców wywodzących się z Okręgu I OUN w latach 1945–1947.

Uryna Aleksander – ur. 1913 r., Sawin. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Ustyjanowski Roman – ur. 1914 r., Uherce. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

W

Wachaj Stanisław – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w październiku 1946 r.

Wachna Jan – s. Natalii, ur. w 1913 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.

Wałecki Mikołaj  – ur. 1892 r., Tokarnia. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wałecki Piotr  – ur. 1928 r., Tokarnia. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Waneczko Jan – ur. 1929 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. deportowany na teren powiatu Lubiń; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29” PUBP w Lubiniu.

Wańków Stefan – ur. 1924 r., Hołuczków. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Warcholak Klemens – s. Wasyla i Kseni zd. Merena, ur. 5 II 1901 r., Berest powiat Nowy Sącz; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.
Warian Pelagia – c. Pawła i Marii Sterlakiewicz, ur. 15 I 1907 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęta rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Warian Seman – s. Jana i Oryny Madzik, ur. 17 II 1915 r., Bartne powiat Gorlice; w 1951 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „Wschód” przez PUBP w Trzebnicy.
Warienko Joachim – ur. 22 IX 1902 r. w Jasionce powiat Gorlice; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Warianko Mikołaj – ur. 1913 r., Lipowiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Wasilenko [Wasyłenko] Maria – ur. 22 III 1899 r., Olchowa. Objęta rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Wasilewska Olga – ur. 1929 r., Tudorkowice. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Wasiuta Władysław – ur. 1922 r., Jarosław. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Wasurczak Stefan – s. Eliasza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 12 IX 1946 r.
Wasylik Julia [Wasyłyk] – s. Józefa, ur. 20 IX 1920 r., Stynawa Wyżna powiat Stryj, aresztowaa 31 X 1946 r. za przekroczenie granicy.
Wasylik Julia [Wasyłyk] – s. Józefa, ur. 20 IX 1920 r., Stynawa Wyżna powiat Stryj, aresztowany 31 X 1946 r. za przekroczenie granicy.

Wasylów Józef – ur. 1920 r., Lachawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Wasylów Michał – ur. 1900 r., Lachawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Wasylów Stanisław – ur. 1927 r., Lachawa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego w 1951 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Wasyłyszyn Jan – s. Józefa, ur. 7 II 1926 r. w Jaworniku powiat Sanok, aresztowany 31 I 1946 r.
Wawrzyszczak Szymon – s. Jana i Ewy zd. Matejuk, ur. 20 VIII 1880 r., Wyhalew powiat Włodawa; w 1954 r. objęty przez PUBP w Wołowie rozpracowaniem wstępno-agencyjnym kryptonim „Jar” dotyczącym kontaktów wewnętrznych Ukraińców wywodzących się z akcji „Wisła”.

Wawryszko Michał – ur. 1906 r., Leżachów. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Jarosław w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Werhun Michał – s. Andrzeja, ur. 23 IX 1909 r., Cebłów, zam. Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.
Werhun Michał – s. Andrzeja, ur. 23 IX 1909 r., Cebłów, zam. Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.

Werwiński Wasyl – ur. 1925 r., Stańkowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Węgrzyn Piotr – ur. 1932 r., Wola Wołodzka (Wołodz). Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Węgrzyn Stefan  – ur. 1909 r., Wola Piotrowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wierniejewski Grzegorz – ur. 1925 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wierniejowska Tekla – ur. 1897 r., Turzańsk. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Winiarz Szymon – ur. 1906 r., Trzcianiec. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Winnicki Józef – ur. w 1919 r., Jarosław; w 1951 r. przekazany do Polski przez ZSRR jako jeniec wojenny.

Winnicki Władysław – ur. 1924 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.Wisłocki Jan – ur. 1 II 1921 r., Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.
Witiak Konstanty – ur. w 1920 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.
Wityk Katarzyna – c. Wasyla, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.
Wirchniański Piotr – s. Włodzimierza i Tekli zd. Graban, ur. 13 IX 1909 r., Wirchne powiat Gorlice; w 1953 r. objęty rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska” prowadzonym przez PUBP w Środzie Śląskiej.

Wisłocka Maria – ur. 1924 r. w Rakowej. Figurantka rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Wisłocki Jan – ur. 1 II 1921 r., Brunary Wyżne, aresztowany 2 IX 1946 r.

Wisłocki Michał – ur. dnia 17 IX 1924 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Mordercy” założonego 14 kwietnia 1951 r. przez PUBP w Białogardzie na członków i współpracowników UPA w rejonie III Okręgu II Kraju Zakerzońskiego.

Wisłocki Piotr – s. Jana i Marii zd. Wisłocka, ur. 22 IX 1895 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.

Wiśniewski Florian – ur. w Malawie. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wlazło Piotr – ur. 1896 r., Korytniki. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wojniak Jan – ur. 1929 r., Wola Matiaszowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wojcikiewicz Paweł – s. Michała, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu Worobel Bazyli – ur. 27 X 1912 r., Bartne powiat Gorlice; po akcji „Wisła” zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Wojnarowski Michał – ur. 1930 r., Tyrawa Wołoska. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w okręgu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wojtuch Władysław – ur. 1903 r., Bełz. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Wołoszyn Jan – ur. 1922 r., Rakowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Sanok w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wołowaty Wasyl – ur. 7 VI 1924 r., Jawornik powiat Sanok, aresztowany 31 I 1946 r.
Worobec Dymitr – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 VI 1946 r.
Worobel Mikołaj – ur. 1923 r., Bartne powiat Gorlice; w 1947 r. uwięziony w Jaworznie, zam. w Liścu powiat Lubin; w 1951 r. objęty przez PUBP w Lubiniu rozpracowaniem obiektowym kryptonim „S–29”.

Worobec Bazyli – ur. 1909 r., Chorobrów. Figurant rozpracowania obiektowego „Zbóje” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Wowk Aniela – ur. 1900 r., Ropienka. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wozderewicz Józef – s. Grzegorza, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu 19 IX 1946 r.

Woźniak Ksenia – ur. w 1922 r., Wola Matiaszowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Wójcik Michał – ur. 1924 r., Dziurdziów. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Wrona Michał – s. Nestora i Marii Szarszon, ur. 30 VIII 1908 r., Łabowiec powiat Nowy Sącz. Po powrocie z deportacji zamieszkały w Krynicy; w 1959 r. objęty sprawą obserwacyjno-ewidencyjną przez PUBP w Nowym Sączu.

Wronowski Józef –ur. 1913 r., Grąziowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Przemyśl w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wroszczar Tomasz – s. Mikołaja, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Wynar Maria – ur. 1925 r., Brelików. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Wysocka Katarzyna – c. Jana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Z
Zabawski Włodzimierz – s. Piotra, ur. w 1912 r., Łosie powiat Gorlice; przekazany przez władze ZSRR do Polski w 1957 r.

Zakałużny Grzegorz – ur. w 1902 r., Łuczyce. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Zając Mikołaj – ur. 1924 r., Łęg. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Zakałużny Grzegorz – s. Bazylego, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Zalitacz Bazyli – ur. 1929 r., Torki. Po deportacji zamieszkały w Nadarzycach. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.
Zalitacz Jan – ur. S. Piotra i Ewy, w 17 grudnia 1891 r., Torki. Po deportacji zamieszkały w Nadarzycach. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.

Zamieszczuk Antoni – ur. 1908 r., Nowosiółki powiat Lesko. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Zapałuch Michał – ur. 1903 r., Kupna. Figurant rozpracowania obiektowego „Szpiedzy” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Kołobrzegu na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w rejonie A-1 (powiat przemyski) Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Zaryczniak Michał – ur. 1909 r., Wisłok. Figurant rozpracowania obiektowego „Uparci” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Koszalinie na osoby podejrzewane o członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Zarzyczny Kazimierz – ur. 1920 r., Olchowa. Figurant rozpracowania obiektowego „Wędrowcy” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Sławnie na członków, współpracowników i osoby podejrzewane o współpracę z OUN i UPA w powiecie Lesko w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Zasadna Maria – c. Michała, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 26 IX 1946 r.

Zawrotnik Miron – ur. 1895 r., Staje k. Tarnoszyna. Objęty rozpracowaniem obiektowym założonym w 1951 r. przez Sekcję II Wydziału III PUBP w Koszalinie.

Zborowski Michał – s. Michała i Anny z domu Miglicz, po akcji „Wisła” zam. w Kuznowie; w 1951 r. objęty przez PUBP w Trzebnicy rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Wschód”.

Zeńczuk Maria – ur. 1922 r., Starogród. Figurant rozpracowania obiektowego „D–3” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na byłych członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu III Kraju Zakerzońskiego.

Ziatyk Dymitr – ur. 1903 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Ziatyk Michał – ur. 1915 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.

Zielonka Dymitr – ur. 19 X 1906 r., Wola Piotrowa. Objęty rozpracowaniem agenturalnym o kryptonimie „Wisła” założonym przez Referat III PUBP w Wałczu 23 stycznia 1950 r.; figurant rozpracowania obiektowego „Marzyciele” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Bytowie na członków i współpracowników UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Złupko Andrzej – s. Aleksandra i Julii zd. Marecka, ur. 10 X 1891 r., Drożnów powiat Sambor; przed akcją „Wisła” ksiądz greckokatolicki, proboszcz Gładyszowa; w 1953 r. objęty przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.

Zwoliński Stanisław – s. Piotra, zatrzymany przez PUBP w Przemyślu w listopadzie 1946 r.

Ż

Żubiel Helena – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Żubiel Wikta (Wiktoria) – c. Stefana, zatrzymana przez PUBP w Przemyślu 3 X 1946 r.

Żubryd Adam – ur. 1904 r., Zagórz. Figurant rozpracowania obiektowego „Samotni” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Drawsku na osoby podejrzewane o  członkostwo lub współpracę z OUN i UPA w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Żuraw Matrona – c. Dymitra i Anieli Kseniczów, ur. 28 VIII 1904 r., Gładyszów powiat Gorlice; w 1953 r. objęta przez PUBP w Środzie Śląskiej rozpracowaniem obiektowym kryptonim „OK.-I-Łemko-Środa Śląska”.

Żurawiec Helena – ur. 1927 r., Jamna Dolna. Figurant rozpracowania obiektowego „Burzyciele” założonego w 1951 r. przez Wydział III PUBP w Człuchowie na członków i współpracowników OUN i UPA z Okręgu I Kraju Zakerzońskiego.

Żydyk Antoni – ur. 1907 r., Zahoczewie. Figurant rozpracowania obiektowego „Złośliwi” założonego w 1950 r. przez Wydział III PUBP w Słupsku na członków i współpracowników OUN i UPA w powiecie Lesko.