Wydania sprzed 1945 r.

Archiwum Łemkowszczyzny w dziale Wydania sprzed 1945 r. udostępnia wydawnictwa książkowe z XIX i XX w. dotyczące Łemkowszczyzny.

Schematyzm duchowieństwa greckokatolickiego Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, Lwów 1936 r.
Szematyzm hrekokatolyćkoho duchowenstwa Apostolśkoji Administracii Łemkiwszczyny1936