Rzeczyca

РІЧИЦЯ (pol. Rzeczyca) – do1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. liczyła 2540 mieszkańców: 2200 Ukraińców, 16 Polaków (w tym 50 kolonistów), 90 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 190 Żydów [Kubijowycz, 65].

DOKUMENTYMordy na mieszkańcach

Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.

[…] marca 1945 r. Polska milicja zastrzeliła w Rzeczycy jednego świadomego Ukraińca. […]

Źródło:Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśkistosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t.2, Lwiw 2011, s. 860. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment anonimowego dzieła „Korotka istorija seła Riczyci” o mordzie radzieckich pograniczników i MO na 12 Ukraińcach w Rzeczycy

[…] Zaczęły się obławy. Na początku wiosny 1945 roku, pod koniec marca, przyszli bolszewiccy pogranicznicy z polską milicją. Ludzie nakopali schronów poza wsią i w polu. Tamci chodzili i szukali tych schronów, zabijając wtedy 12 osób, w tym 14-letniego chłopca uciekającego od Żernik. […]

AIPN Rz 072/1, „Korotka istorija seła Riczyci”, t. 2, k. 251.

Fragment sprawozdania „Wistky z terenu” z Okręgu II Kraju Zakerzońskiego za 1 maja – 5czerwca 1945 r.

15 maja polska milicja przeprowadziła obławy we wsiach Rzeczyca i Ulhówek. W czasie akcji został zamordowany jeden mężczyzna […].

Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akciji na Hrubesziwszczyni w trawni-kwitni 1945 r., w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 871. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

HISTORIA

Wojsko Polskie w czerwca i lipcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Rzeczycy 580 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1026].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2013 r.

KAPLICA

KRZYŻ

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA