Węgierka

УГОРКА (pol. Węgierka) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1400 mieszkańców:  20 Ukraińców, 520 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 840 Polaków, 20 Żydów [Kubijowycz 1983, 109].

HISTORIA

W czasie deportacji część mieszkańców Ukraińców napady bandyckie i formacji poakowskich zmusiły zgłosić się do wyjazdu do Ukraińskiej SRR w 1945 roku [Pisuliński 2009, 259]. Z różnicy liczy mieszkańców w 1939 roku i w 1947 roku wynikałoby, że do USRR wyjechało około 500 osób, co wydaje się niemożliwe: zakłada, że byłyby to osoby spośród tzw. łacinników, jednak one traktowane były wtedy jako Polacy. Jednak mogły być też ubytki z czasów wojny lub róznicę wywołały zmiany administracyjne. Wojsko Polskie RP w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  67 obywateli RP narodowości ukraińskiej; pozostało 721 osób [Akcja „Wisła” 2013, 1036].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z kwietnia 2021 roku.

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1885 roku [Szematyzm 1918, 138].

KAPLICZKI

Przy drodze głównej przez wieś.

KRZYŻ

Przy drodze głównej, w miejscu, skąd prowadzi od niej droga boczna do cerkwi, zapewne miejsce po starym krzyżu.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA