Pielgrzymka

ПЕРЕГРИМКА (pol. Pielgrzymka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. liczyła 1180 mieszkańców, w tym 1010 Ukraińców, 160 Polaków, 10 ŻYdów [Kubijowycz, 30].

HISTORIA
W dniu 26 maja 1947 r. Wojsko Polskie wygnało z Pielgrzymki 32 obywateli polskich narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 281 Polaków i 8 Ukraińców lub osób z rodzin mieszanych [Misiło 2013, 1037].

UPAMIĘTNIENIE
Na przysiółku Kłopotnica 20 października 1968 r. (w 25 rocznicę śmierci) został odsłonięty pomnik Grzegorza Wodzika ps. „Wyścig” (1907-1943), dowódcy oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej działającego w tej części Łemkowszczyzny.

KOMENTARZE

Artykuł Katarzyny Marii Kullmann o księżowskim rodzie Myszkowskich z Pielgrzymki:

http://serwer1363362.home.pl/felieton/strona.html

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew parafialna pod wezwaniem Michała Archanioła z 1870 r. [Szematyzm 1936, 67].

Porównaj z: http://serwer1363362.home.pl/felieton/strona.html

KAPLICZKA I KRZYŻ przydrożny

UPAMIĘTNIENIE
Pomnik ofiar austriackiego obozu koncentracyjnego w Talerhofie.

CMENTARZ
Nagrobki sprzed 1947 r.


Nagrobki po 1947 r.

BIBLIOGRAFIA