Dołhobyczów

DOŁHOBYCZÓW (ukr. Долобичів) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 656 Ukraińców, 631 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 335].

HISTORIA
Podczas akcji „Wisła” z Dołhobyczowa deportowanych zostało 181 mieszkańców narodowości ukraińskiej. Pozostało we wsi 415 osób narodowości polskiej i 12 Ukraińców przewidzianych do wysiedlenia w późniejszym terminie.
[w opracowaniu]

FOTOGRAFIE DAWNE
Cerkiew prawosławna św. Szymona Słupnika, zbudowana wg projektu Wołodymyra Pokrowskiego w stylu neobizantyjskim w latach 1900-1903 r. Fotografie Mirosława Iwanka z sierpnia 2006 r. Na ostatnim zdjęciu: budynek miejscowej parafii prawosławnej.


DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Cerkiew p.w. Szymona Słupnika po remoncie w latach 2007-2010, sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, II RP i prawosławnej diecezji chełmsko-lubelskiej.

CERKWISKO
Miejsce po drewnianej cerkwi unickiej pod wezwaniem Szymona Słupnika z lat 1761-1904. Znajduje się łagodnym wzniesieniu naprzeciw cerkwi murowanej.

CMENTARZ
Dołhobycki cmentarz prawosławny znajduje się niedaleko od centrum wsi, tuż przy drodze, oddzielając ją od znajdującego się za nim cmentarza rzymskokatolickiego.

BIBLIOGRAFIA
Akcja „Wisła”. Dokumenty, opracował E. Misiło, Warszawa 1993, s. 420.
Василь Слободян, Церкви Холмської єпархії, Львів 2005, c. 178-179.