Artykuły

ARTYKUŁY NAUKOWE
Na stronie udostępniane są artykuły naukowe historyków oraz badaczy kultury z Polski i Ukrainy dotyczące Galicji Wschodniej w latach 1848-1918. Teksty publikowane są w języku oryginały. Tytuły tekstów ukraińskojęzycznych w celu łatwiejszego zorientowania się o ich zawartości podawane są w tłumaczeniu na język polski. Wszystkim Szanownym Autorom dziękujemy za możliwość upowszechniania ich dorobku naukowego.

MYKOŁA KUHUTIAK, Pamięci ofiar tragicznych wydarzeń w Przemyślu i Syniewódzku Wyżnym jesienią 1914 r. (ukr. Памяті жертв трагічних подій у Перемишлі та Синевідську вижному восени 1914 року). Opublikowano w czasopiśmie Wydziału Historii Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku „Hałyczyna” 2004, nr 9, s. 134-144. Opis: język ukraiński, 343 KB, plik PDF:
Pamięci ofiar tragicznych wydarzeń w Przemyślu i Syniewódzku Wyżnym jesienią 1914 r.


IHOR RAJKIWSKI, Wczesne narodowstwo a upowszechnienie się etnonimu „Ukraina” w Galicji Wschodniej w latach 60. XIX w. (ukr. Раннє народовство та пошиерння етноніма „Україна” в Східній Галичині (1860-ті рр.). Opublikowano w czasopiśmie Wydziału Historii Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku „Hałyczyna” 2004, nr 9, s. 57-72. Opis: język ukraiński, 516 KB, plik PDF:
Wczesne narodowstwo a upowszechnienie się etnonimu „Ukraina” w Galicji Wschodniej w latach 60. XIX w.