Oparówka

ОПАРІВКА (pol. Oparówka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 550 mieszkańców: 525 Ukraińców, 25 Polaków [Kubijowycz, 110].

HISTORIA
Wojsko Polskie 30 maja 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z 56 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2014 r.

CERKIEW

KAPLICZKI

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA