Polańczyk

ПОЛЯНЧИК (pol. Polańczyk) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 530 mieszkańców: 430 Ukraińców, 5 Polaków, 85 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w 2006 r.

CERKIEW

CMENTARZ PRZYCERKIEWNY