Duszatyn

ДУШАТИН (pol. Duszatyn) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 220 mieszkańców: 200 Ukraińców, 20 Polaków [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Duszatynie

            […]  25 kwietnia [1946 r.] WP wysiedlało wsie Prełuki, Duszatyn i Mików. […] W Duszatynie zaaresztowali Stepana Krasnewycza, u którego znaleźli kwity żywnościowe. Ciężko go zbili i poprowadzili do lasu, aby pokazał, gdzie są kryjówki z żywnością. Po drodze im uciekł, a [słowa nieczytelne] znowu wpadł Polakom w ręce we wsi Osławica, gdzie go rozstrzelali. Zaaresztowali także Fedia Sływkę, u którego znaleźli bluzę wojskową. Został za to rozstrzelany kilka dni potem w Łupkowie.

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 82. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2004 r.

KRZYŻ

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA