Łomna

ЛІМНА (pol. Łomna) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 810 mieszkańców: 770 Ukraińców, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 18].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  320 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN z okręgu przemyskiego o mordzie członków MO na Ukraińcach w Łomnej

            […]  8 stycznia 1945 r. ta sama milicja [z Borownicy] napadła na wieś Łomna. Spaliła dom Andrija Gergila i do nieprzytomności pobiła całą [jego] rodzinę. W podobny sposób zmasakrowano kilkadziesiąt osób, kobiety, dzieci, żonę i córkę miejscowego księdza Hamiwki, rozbijając im głowy. Podczas tej obławy zabili 3 młodych chłopców: Mychajłę Kadubcia, Iwana Franyka i jeszcze jednego. Oprócz tego zastrzelili jednego głuchego starca. Obrabowawszy wieś, jak orda tatarska, odjechali do Birczy. Wieś nie załamała się, postanawia się pomścić. […]

Źródło: Wisti z terenu Birczanszczyna, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 429–430. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania referenta SB OUN nadrejonu „Chlodny Jar” Wasyla Capiaka „Potapa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na 2 Ukraińcach w Łomnej

9 VI 1946 r. 150 wojaków WP napadło w nocy na wieś Łomna. Mieli ze sobą także 2 czołgi. Przejeżdżając przez las, trafili na kilku mężczyzn ze wsi, którzy tam spali. Obstrzelali ich, zabijając 2: Procaka Iwana i Ileczkę Mychajła.  

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za misiać czerweń 1946 r., 5 VI 1946 r., k. 312.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

CMENTARZ

no images were found

BIBLIOGRAFIA