Krzywcza*

КРИВЧА (pol. Krzywcza) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1050 mieszkańców:  350 Ukraińców (w tym 100 polskojęzycznych), 470 Polaków, 230 Żydów [Kubijowycz 1983, 56].

HISTORIA

W 1905 roku we wsi istniała ruska czytelnia im. Mychajły Kaczkowskiego; w USA przebywało 28 krzywczan grekokatolików, w szkole uczyło się 40 ruskich dzieci [Szematyzm 1905, 316].

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 224 obywateli RP narodowości ukraińskiej, we wsi zostało 490 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

Świątynia p.w. Narodzenia NMP, budowana w latach 1906-1911 roku na miejscu poprzedniej, z połowy XIX wieku, która spłonęła [Krzywcza – Trzy kultury; dostęp 22 I 2022].

Wnętrze cerkwi

Fotografie Andrija Saładiaka z 2021 roku.

CMENTARZ

Dokumentacja cmentarza niepełna*.

PLEBANIA

Naprzeciw niej, po drugiej stronie, do I połowy XIX wieku stała cerkiew zbudowana w 1742 roku [Szematyzm 1905, 315]. W 1850 roku nowa cerkiew drewniana została zbudowana w tym miejscu, gdzie stoi obecna murowana [Krzywcza – Trzy kultury; dostęp 22 I 2022].

BIBLIOGRAFIA