Jabłeczna

ЯБЛОЧИН (pol. Jabłeczna) – wieś ukraińska w powiecie biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 363 Ukraińców, 96 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 137].

HISTORIA
Po raz pierwszy cerkiew wiejską w Jabłecznej wzmiankowano w 1516 r. W 1750 r. wzniesiona została nowa świątynia drewniana Świętego Krzyża. Miejscowa parafia greckokatolicka należała wtedy do dekanatu włodawskiego eparchii włodzimiersko-brzeskiej w greckokatolickiej metropolii kijowskiej [Blażejowski, 114]. W 1875 r. przemoc administracyjna Rosji spowodowała zniszczenie tradycji ukraińskiego chrześcijaństwa kijowskiego i podporządkowania parafii prawosławiu moskiewskiemu. W latach II wojny światowej na kilka lat linia moskiewska uległa likwidacji, a w niedalekim monasterze św. Onufrego działała parafia nawiązująca do tradycji kijowskiej [Słobodian, 466-467].

W dniu 8 lipca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Jabłecznej na teren województwa olsztyńskiego 212 Ukraińców stanowiących 50 rodzin ukraińskich [Tłomacki, 273]. Po 1956 r. część z nich wróciła do wsi rodzinnej.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Cerkiew Przemienienia Pańskiego, zbudowana w 1894 r. z fundacji G.G. Lizanowa [Słobodian, 467]. Po I wojnie światowej przemocą przywłaszczona przez kościół rzymskokatolicki, który erygował na tej podstawie parafię wyznania łacińskiego.


MONASTER ŚWIĘTEGO ONUFREGO

CERKIEW monasterska
Cerkiew św. Onufrego zbudowana w latach 1838-1840. Stanowi centralną część nadbużańskiego rusko-ukraińskiego monasteru prawosławnego św. Onufrego, założonego przed 1498 r. [Słobodian, 467-469].

Monasterz

CMENTARZ monasterski

CMENTARZ wiejski

„Święty” dąb