Bieliczna

БІЛИЧНА (pol. Bieliczna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 225 Ukraińców i 5 Żydów [Kubijowicz, 24].

HISTORIA
Bieliczna w 1928 r. liczyła 206 grekokatolików. Do parafii greckokatolickiej w Izbach należało 4 hektary gruntu ornego, 1,90 łąk, 1,80 pastwisk znajdujących się w Bielicznej. W 1928 r. mieszkańcy przyjęli wyznanie prawosławne.

STAN WSPÓŁCZESNY ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2011 r.

CERKIEW
Świątynia murowana pod wezwaniem św. Michała, zbudowana w 1792 r. (1796?). W XIX w. i do 1947 r. cerkiew filialna parafii greckokatolickiej w Izbach (pomimo zmian w strukturze organizacyjnej cerkwi greckokatolickiej formalnie ten stan prawny istnieje także dziś).


CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ