Czystohorb

ЧИСТОГОРБ(pol. Czystohorb, Czystogarb) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 850 mieszkańców, w tym 830 Ukraińców, 20 Żydów [Kubijowycz, 74].

MATERIAŁY HISTORYCZNE
Fotografia ks. Jozafata Kamińskiego (1908-1970), parocha czystohorbskiego w latach 1939-1946. Sądzony w Czechosłowacji, skazany na 120 lat pozbawienia wolności. Zmarł w Pradze 14 października 1970 r.


HISTORIA
Spis mieszkańców Czystohorbu wg ksiąg metrykalnych parafii greckokatolickiej z 1784 r. [uwaga: gdzie było to możliwe, brzmienie imion i nazwisk podano według współczesnej normy ukraińskiej]
Andrij Wakeriak; Hryc Wakeriak; Hryć Feszkiw; Dańko Feszkiw; Łesio Feszkiw; Nastia Feszkowa; Mychajło Patrosz; Fruzia (Doroszczanka) Dorosz; Iwan Rudawśkyj; Iwan Tytkanycz; Stepan Baran; Tatianna Baranowa (Baran); Pawło Symuta; Fedor Symuta; Hryć Symuta; Jacko Patrosz; Jacko Grosko; Wasyl Kociubała; Mykyta Kociubala; Hnat Sowciw; Mykyta Kociubała; Petro Baran; Semko Baran; Mychajło Suchyj; Wasyl Labun; Fesio Labun; Danylo Labun; Stefan Latanyszyn; Mykoła Semaniw; Lukasz Semaniw; Matij Semaniw; Fedor Semaniw; Petro Benik; Stefan Gułycz; Tymko Gojda; Fedor Gojda; Marija Doroszczanka (Dorosz); Semko Kadylak; Anna Makarczanka (Makara); Dańko Feszanyn; Petro Feszanyn; Petro Francus; Anna Fyrkałka (Fyrkał); Mychajło Teleban;
Maria (Pereczutycha) Pereczutych; Iwan Jaszynda; Łuka Jaszynda; Wasyl Kadylak; Iwan Zulyk; Mychajło Kadylak; Jacko Feskiw; Nastia Gregania (Grega); Fycio Kadylak; Tymko Canajka; Iwan Canajka; Wasyl Myhałycz; Andrij Prystasz; Wasyl Tymyczka – 48; Mykyta Biłuszczak; Andriy Bak; Iwan Jaciw; Plebania; Jacko Wasylyśkiw; Anda [?]; Semko Powczer; Hryć Prystasz; Mychal Semus; Iwan Semus; Iwan Satancio; Hryć Rusyn; Stepan Majkowycz; Iwan Majkowycz; Tymko Majkowycz; Wasyl Majkowycz; Stepan Majkowycz; Mychajło Waskiw; Jacko Satancio; Tanka Majkowycz; Macko Dysak; Wapenskyj; Marija Antoszkarycha (Antoszka); Iwan Zubyk; Mychajło Dyszak; Hnat Majkowycz; Macko Rudawskyj.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ/СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Wyniki monitoringu z września 2013 r.
Результати моніторингу з вересня 2014 р.

CERKIEW/ЦЕРКВА
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła, zbudowana w 1900 r. Spłonęła w noc noworoczną z 1944 na 1945 r. Przyczyną był płomień świeczki pozostawionej przez jednego z wiernych.
Церква Архангела Михаїла, збудована 1900 р. Згоріла в новорічну ніч з 1944 на 1945 р. від полумя свічки, яку залишив у церкві одни з мешканці Чистогорба.

CERKWISKO/церковна площа
Перші фотографії представляють церковну площу, яку видно по лівому боці дороги Команча-Вислік, а остання – це вид з цвинтаря. Церковна площа складається на сьогодні з: 1. камінних залишків фунднаментіва церкви; 2. місця по деревяній дозвіниці; 3. прицерковного цвинтаря з пошкодженим надгробним памятником на могилі Майковича; 4.залишків навколоцерковної камінної огорожі; 5. камінна хрестильниця; 6. останків старинних дерев. Такий і не інший стан церковної площа це результат кількох подій: 1. пожежа церкви й дзвіниці у січні 1945 р., унаслідок чого від них залишилися самі фундаменти й хрестильниця; 2. відсутність суспільної, костельної та державної опіки над цією памяткою; 3. продаж державою земельної ділянки з церковною площеб приватному власникові, мешканцеві нинішнього Чистогорба. Попри плин часу та вивезення невеликої частини огорожі приватним власником в 2009 р. (дальне руйнування припинено держорганами за повідомленням Ш. Моджеєвського), на час здійснення моніторингу, легко вирізнити на площі як фундаменти церкви, так давню огорожу.


KRZYŻE i KAPLICZKA


CMENTARZ


Pozostałości wsi

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA