Hulskie

ГІЛЬСЬКЕ (pol. Hulskie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 430 mieszkańców: 400 Ukraińców, 300 Żydów [Kubijowycz 1983, 42].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 57 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania terenowego referenta OUN nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na 3 Ukraińcach w Hulskiem

17.3. [1946 r.] WP w ilości 200 wojaków przeszło z Wetliny do Suchych Rzek i Zatwarnicy. Spalili wszystkie domy w Zatwarnicy, następnie drogą leśną przeszli do Nasicznego, gdzie spalili całą wieś i poszli do Dwernika. Tam zanocowali, a następnego dnia poszli na Zatwarnicę i Hulskie. Zastrzelili tam: sołtysa, podsołtysa i młodego chłopca z Tworylnego, którzy szli do pracy do Zatwarnicy.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za serpeń 1946 r., k. 309.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA