Rejowiec

РIЙОВЕЦЬ (pol. Rejowiec) – do 1918 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 303 Ukraińców, 1498 Polaków, 335 Żydów [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 241].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano w maju 2011 r.

CERKIEW z dzwonnicą
Pierwsza wzmianka o księdzu prawosławnym w Rejowcu datowana jest na 1619 r. Cerkiew Świętego Jerzego miejscowa mogła zostać wzniesiona przed 1619 r. W 1720 r. zbudowana została cerkiew drewniana, rozebrana w 1796 r. W tym samym roku zaczęła się budowa nowej cerkwi, w stylu klasycystycznym, rok ukończenia której nie jest znany. W 1900 r. obok cerkwi postawiono murowaną dzwonnicę. W 1919 r. świątynię przemocą przejęły władze kościoła rzymskokatolickiego. W latach 1939-1944 odnowiono parafię prawosławną. Świątynia częściowo zniszczona w trakcie działań wojennych w 1944 r. Remontowana w latach 90. XX w. [Słobodian, 348-351].

CMENTARZ

Niżej znajdują się groby z lat 1943-1944, które mogą być pochówkami ukraińskich ofiar AK lub BCh, a także krzyż na grobie żołnierza armii URL oraz płyta na mogile prawosławnego parocha Rejowca.