Żmudź

ЖМУДЬ (pol. Żmudź) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 394 Ukraińców, 91 Polaków; na Kolonii: 197 Polaków, 19 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 319].

HISTORIA
W 1872 r. miejscowa parafia greckokatolicka liczyła 440 osób narodowości ruskiej/ukraińskiej [Saładiak, 365].
Dnia 24 marca 1945 r. nieznane uzbrojone osoby napadły na Ukraińców. Zamordowani zostały 2 osoby narodowości ukraińskiej i ograbieni wszyscy gospodarze ukraińscy [Pisuliński 2009, 243].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 29 lipca 2015 r.

CERKIEW
Pierwsza wzmianka o prawosławnej cerkwi żmudzkiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z 1440 r.; na zdjęciach: cerkiew greckokatolicka z 1753 r. [Słobodian, 191]. Zajęta przemocą przez parafię Kościoła rzymskokatolickiego prawdopodobnie w 1945 r.DZWONNICA
Dzwonnica z połowy XIX w. [Słobodian, 191].


CMENTARZ
Napis na pomniku: Анатоль Старенькій пр. лƀт 62 3 III 1932 Мир праху твоєму Дорогому мужу жена і дƀти/AnatolStareńki przezył lat 62 3 III 1932 Spoczywaj w spokoju Drogiemu mężowi żona i dzieci.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA