Rybotycze*


РИБОТИЧІ (pol. Rybotycze) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1460 mieszkańców: 920  Ukraińców, 240 Polaków, 300 Żydów [Kubijowycz, 19].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  60 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1047].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 1999 r.

CERKWISKO

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

CMENTARZ

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA