Rychwałd

РИХВАЛД (pol. Rychwałd) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie . W 1939 r. liczyła 1160 mieszkańców, w tym 1120 Ukraińców, 30 Polaków, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 25]. Minister administracji publicznej RP rozporządzeniem z 19 sierpnia 1949 r. zmieniał nazwę Rychwałd na Owczary [Monitor Polski 1949, nr 59, poz. 795].

Według danych niemieckich z 1942 r. we wsi zamieszkiwało 1284 osoby:  1229 Ukraińców, 30 Polaków i 26 osób innych narodowości [AIPN GK 113/40, k. 33].

HISTORIA
W dniu 10 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie wygnało z Rychwałdu 55 osób narodowości ukraińskiej, pozostawiając we wsi 133 Polaków i 6 Ukraińców lub osób z rodzin mieszanych [Misiło 2013, 1031].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew Pokrowy (Opieki) Przenajświętszej Bogurodzicy, z 1653 r., remontowana w 1911 r. [Szematyzm 1936, 28]

KRZYŻE, KAPLICZKI i FIGURKI przydrożne

CMENTARZ


Inne obiekty
Pozostałości starego domu; plebania greckokatolicka.