Podlodów

ПІДЛЕДІВ (pol. Podlodów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 222 Ukraińców, 331 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO
Cerkiew podlodowska została zburzona przez władze Rzeczpospolitej Polskiej w 1939 r. Wg informacji miejscowych mieszkańców, stała na początku wsi, po prawej stronie dzisiejszej drogi wiodącej przez wieś. Plan cerkiewny zabudowany został po wojnie przez postawienie budynku użyteczności publicznej.


Fotografie z lipca 2010 r.

CMENTARZ

Fotografie z lipca 2010 r.