Rozmowy z naukowcami

ROZMOWY Z NAUKOWCAMI – seria wywiadów z badaczami z Polski i Ukrainy na tematy związane z badaniami przeszłości obu narodów i państw.

Bohdan Hud’ (ur. 1956), historyk, politolog, dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Autor książek „Ukraińcy – Polacy: kto zawinił?” («Українці–поляки: хто винен?»; Lwów 2000), „Zagłada Arkadii. Aspekty etniczne i społeczne konfliktów ukraińsko-polskich XIX – pierwszej połowy XX wieku” («Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів XIX – першої половини XX століття»; Lwów 2006), „Konflikty ukraińsko-polskie w epoce nowożytnej. Aspekt etniczny i społeczny” («Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект»; Charków 2011).
Prezentujemy część drugą rozmowy przeprowadzonej z Bohdanem Hudiem we Lwowie w listopadzie 2011 r. na temat jego monografii „Konflikty ukraińsko-polskie w epoce nowożytnej. Aspekt etniczny i społeczny”.