Łukawica*

ЛУКАВИЦЯ (pol. Łukawica) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 660 mieszkańców: 430 Ukraińców, 140 Polaków, 50 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  41 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta Służby Bezpieczeństwa OUN nadrejonu „Chłodny Jar” Wasyla Capiaka „Potapa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Łukawicy

[…]   10 czerwca 1946 r. ochrona stacji w Łukawicy zaczęła mocną strzelaninę, ponieważ banderowcy jakoby chcieli zaatakować stację. W ten sposób chciała wygnać ze stacji ukraińskich wysiedleńców i tymczasem zrabować cały ich majątek. Jeden żołnierz podbiegł nawet do wozu jednego gospodarza i zaczął krzyczeć, aby ten uciekał, bo przyjdą banderowcy i wszystkich zabiją. Gospodarz, widząc, iż żołnierzowi chodzi nie o niego, a jego krowę, nie uciekał. Oświadczył, że nie ruszy się z miejsca. Wtedy żołnierz zastrzelił go na miejscu, a krowę zabrał. […]

Źródło: Wisti z terenu za misiać czerweń 1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 782. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA