Łukawica*

ЛУКАВИЦЯ (pol. Łukawica) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 660 mieszkańców: 430 Ukraińców, 140 Polaków, 50 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  41 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta Służby Bezpieczeństwa OUN nadrejonu „Chłodny Jar” Wasyla Capiaka „Potapa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Łukawicy

[…]   10 czerwca 1946 r. ochrona stacji w Łukawicy zaczęła mocną strzelaninę, ponieważ banderowcy jakoby chcieli zaatakować stację. W ten sposób chciała wygnać ze stacji ukraińskich wysiedleńców i tymczasem zrabować cały ich majątek. Jeden żołnierz podbiegł nawet do wozu jednego gospodarza i zaczął krzyczeć, aby ten uciekał, bo przyjdą banderowcy i wszystkich zabiją. Gospodarz, widząc, iż żołnierzowi chodzi nie o niego, a jego krowę, nie uciekał. Oświadczył, że nie ruszy się z miejsca. Wtedy żołnierz zastrzelił go na miejscu, a krowę zabrał. […]

Źródło: Wisti z terenu za misiać czerweń 1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 782. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA