Wojkowa

ВОЙКОВА (pol. Wojkowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 490 mieszkańców: 470 Ukraińców, 20 Polaków (załoga posterunku straży granicznej) [Kubijowycz, 55].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

DZWONNICA

KAPLICZKA

CMENTARZ I

CMENTARZ II

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA