Kołczyn

КОЛЧИН (pol. Kołczyn) – do 1921 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1883 r. liczyła 230 mieszkańców [SGKP, t.4, 273].

HISTORIA
Po I wojnie światowej wszyscy mieszkańcy Kołczyna wyznania prawosławnego zmuszeni zostali do przejścia na rzymski katolicyzm i stali się Polakami. Nie objęły jej deportacje z lat 1944-1946 i 1947 wymierzone w Ukraińców. Prawdopodobnie z tego względu wieś nie jest wzmiankowana w monografii Tłomackiego (uwaga: brak wzmianki u Saładiaka).

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wszystkie zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

CERKIEW
Cerkiew pw. św. Mikołaja zbudował rząd rosyjski w 1897 r. Była filią cerkwi parafialnej w Pratulinie [Słobodian, 230]. Prawdopodobnie jej architektura nawiązywała do rosyjskiego stylu imperialnego, ponieważ po I wojnie światowej i bezprawnym zajęciu budowli przez kościół rzymskokatolicki uległa przebudowie.

CMENTARZ przycerkiewny