Lubliniec Stary

СТАРИЙ ЛЮБЛИНЕЦЬ (pol. Lubliniec Stary) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1580 osób: 1505 Ukraińców, 5 Polaków, 25 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 45 Żydów [Kubijowycz, 46].

HISTORIA
Mordy na ludności cywilnej
Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.
[…] marca 1945 r. Polska milicja i szturmówka (ok. 300 osób) obrabowały wsie Lubliniec Nowy i Stary, spaliły je (w ok. 80%) i zabiły 66 osób, w tym 4 kobiety. […]
Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 860. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Fotografie z 22 sierpnia 2010 r.KRZYŻ PAŃSZCZYŹNIANY
Fotografie z 22 sierpnia 1010 r.

UPAMIĘTNIENIE ofiar pacyfikacji 1945 r.
Zgodnie ze wspomnieniami mieszkańców wsi w dniu 20 marca 1945 r., a według ksiąg parafialnych oraz raportu wojskowego w dniu 21 marca 1945 r. 2. Samodzielny Batalion Operacyjny Wojsk Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej pod dowództwem ppłk. Stanisława Szopińskiego przeprowadził pacyfikację Lublińca Starego. W jej wyniku zabitych zostało 43 mieszkańców wioski narodowości ukraińskiej. Upamiętnia ich mogiła na faktycznym miejscu pochówku zbiorowego we wschodniej części wiejskiego cmentarza wykonana przez jej dawnych mieszkańców, a zarazem rodziny ofiar na początku lat 90. XX w.
Fotografie z 22 sierpnia 2010 r.


UPAMIĘTNIENIE żołnierzy z okresu I i II wojny światowej
Fotografie z 22 sierpnia 2010 r.


CMENTARZ
Fotografie z 22 sierpnia 2010 r.