Wola Jasienicka

ВОЛЯ ЯСЕНИЦЬКА (pol. Wola Jasienicka) – wieś polska w powiecie brzozowskim.

HISTORIA
Kapliczka na górze zwanej Połom, zwanej też św. Pieter, fundacji Tadeusza Śnieżki, kamieniarza z Woli. Według krajoznawcy Franciszka Kotuli w miejscowej tradycji istnieje przekaz o tym, że stała tam cerkiew.


Za informację i wskazanie miejsca podziękowania dla Sebastiana Dubiela-Dmytryszyna.