Gładyszów

ГЛАДИШІВ (pol. Gładyszów) – wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 670 mieszkańców. Spośród nich 630 było narodowości ukraińskiej, 5 żydowskiej i 35 Polaków, w większości załoga posterunku straży granicznej [Kubijowycz, 24] nie będącej stałymi mieszkańcami wsi.

HISTORIA
Dnia 8 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie deportował ze wsi 634 mieszkańców, obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Według statystyki państwowej we wsi pozostało 18 osób uznanych lub deklarujących narodowość polską, a także 42 zapisanych jako Ukraińcy lub osoby o mieszanym pochodzeniu narodowy [Akcja „Wisła” 2012, 1030].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z sierpnia 2012 r.

CERKIEW


KAPLICZKA II
Pierwotnie kapliczka greckokatolicka. Obecnie cerkiew prawosławna.

KAPLICZKA I
Kapliczka, apsydowa, z 1892 r., fundacji rodziny Skrypaków lub Iwana Skrypaka.
We wsi, oddalona od jezdni ok. 5 m. w kierunku na Wirchne.

KRZYŻE przydrożne
Wszystkie krzyże stoją przy drodze prowadzącej przez wieś i są z niej widoczne.

CMENTARZ I
Cmentarz choleryczny.

CMENTARZ II
Pośrodku cmentarza stała pierwsza drewniana cerkiew gładyszowska – miejsce po niej miały oznaczać dwa krzyże drewniane stojące obok nagrobku ks. Andrija Złupki [Stachowiak, 153].

ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi GŁADYSZÓW na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ГЛАДИШІВ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.++