Bełwin

БОВИНО (pol. Bełwin) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przemyskim. W 1939 r. we wsi mieszkało 420 osób, z czego 370 było narodowości ukraińskiej, 45 rzymokatolikami posługującymi sie na co dzień językiem ukraińskim, 5 Żydami [Kubijowycz, 55].

HISTORIA
WIEK XX
[cd. w przygotowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2003 r.
CERKIEW
W latach 30. XX w. społeczność greckokatolicka Bełwina zapoczątkowała budowę nowej cerkwi, murowanej,
U Iwanusiwa nie wzmiankowana w ogóle (!).


CMENTARZ
Według informacji mieszkańców na cmentarzu jeszcze po II wojnie światowej stała drewniana kaplica (zapewne chodzi o wzmiankowaną przez A. Saładiaka „drewnianą kaplicę greckokatolicką z 1918 r. p.w. Objawienia Pańskiego, filię parafii Wapowce, zniszczonej zapewne po 1945 r. [Saładiak, 239-240]. Rozebrano ja w 1962 r. U Iwanusiwa nie wzmiankowana. Saładiak wzmiankuje także ruiny drewnianej dzwonnicy, której śladów obecnie nie ma.

Wyniki monitoringu z połowy maja 2012 r.
CERKIEW

CMENTARZ
Krzyż blaszany na drzewie w celu wskazania miejsca cmentarza wykonał Bohdan Kot.

KAPLICZKI