Dobra

ДОБРА (pol. Dobra) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. mieszkało w niej 2530 osób, w tym 1880 Ukraińców, 630 Polaków, 20 Żydów [Kubijowicz, 28].

HISTORIA
[w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 10 marca 2012 r.

CERKIEW


KRZYŻE

CMENTARZ

UPAMIĘTNIENIE ofiar
Upamiętnienia na grobach zbiorowych ofiar napadów polskich oddziałów partyzanckich w 1945 r. znajdują się po prawej stronie od wejścia na cmentarz w jego części przedniej.