Kuryłówka

КУРИЛІВКА (pol. Kuryłówka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie łańcuckim. W 1939 r. liczyła 1780 mieszkańców, w tym 610 Ukraińców, 1070 Polaków, 100 Żydów [Kubijowycz, 110].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 1 maja 2015 r.

CERKIEW


Dzwonnica cerkiewna


Plebania
Miejsce po plebanii, zabudowane. Po przeciwnej stronie drogi wiejskiej.

CMENTARZ I

CMENTARZ II
Utworzony na przełomie lat 30/40 nowy cmentarz kuryłowski znajduje się na skraju wsi, jednak niedaleko od cerkwi. Po przeciwnej stronie drogi głównej.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA