Leżachów

LEŻACHÓW (ukr. Лeжахів) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. Wg W. Kubijowicza w 1933 r. jej ludność stanowiło 1010 osób, w tym 720 Ukraińców, 210 Polaków i 20 Żydów.

HISTORIA
W 1947 r. podczas akcji „Wisła” Wosjko Polskie deportowało ze wsi 38 osób. Pozostało we wsi 320 osób, przeważnie narodowości polskiej, w tym nowi koloniści z lat 1945-1946 r., zajmujący gospodarstwa po Ukraińcach deportowanych wtedy do Ukraińskiej SRR.

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
CERKIEW
Wyniki monitoringu z 1999 r.


KAPLICZKA

KRZYŻ
Krzyż stoi przy drodze na przeciwko kościoła.

CMENTARZ
Galeria przedstawia fotografie z 1999 r.

Cmentarz
Wnyniki monitoringu z 3 maja 2015 r.

Cmentarz choleryczny

Przysiółek Czerce
Krzyż
Przy drodze do Czerc z Sieniawy, po lewej stronie.

Inne obiekty
1. Budynek parafii greckokatolickiej. 2,3. Przedwojenne domy mieszkalne. 4. Krzyż przydrożny w obrębie wsi. Fotografie z 1999 r.