Maćkowice

МАЦЬКОВИЧІ (pol. Mackowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 1980 mieszkańców: 1620 Ukraińców, 220 Polaków (w tym 150 nowo przybyłych kolonistów), 120 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 56].

FOTOGRAFIE DAWNE
Fotografie cmentarza i plebanii wykonano w 1998 r.
CERKIEW

Fotografie wykonano po zerwaniu przez wiatr pozostałości dachu wiosną 2006 r. (?)


CMENTARZ parafialny

PLEBANIA

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Fotografie wykonano 12 grudnia 2012 r. dzięki uprzejmości Olhy Solarz.
CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ parafialny